Adresseavisen mener

Forbud mot omskjæring er ikke riktig medisin

Forbud mot rituell omskjæring av guttebarn, slik blant annet Frp har gått inn for, har på nytt blåst liv i denne vanskelige debatten.

Rituell omskjæring av guttebarn en lovfestet rettighet i Norge, og skal foregå på sykehus. Et forbud mot slik omskjæring er ikke veien å gå.Foto: Kristine Lindebø

Saken oppdateres.

Religiøs frihet er en menneskerett det skal vernes om. Samtidig kan ingen beskytte seg bak religiøse overbevisninger for å gjennomføre ritualer som innebærer overgrep mot barn. Men fjerning av forhuden på en gutt er et langt mindre alvorlig inngrep enn å lemleste jenter for å frarøve dem sin seksualitet. Det finnes ingen medisinske grunner til å omskjære jenter, det gjør det for guttebarn.

Når slike inngrep foretas i Norge skjer det vanligvis av medisinske årsaker. Men blant muslimer og jøder praktiseres det som en del av den religiøse utfoldelsen. I en rekke vestlige land som USA og Canada er omskjæring av gutter langt mer vanlig, og praktiseres som forebyggende inngrep mot blant annet kjønnssykdommer.

Det er selvsagt ikke uproblematisk at man foretar medisinske inngrep på små guttebarn av religiøse årsaker. Samfunnet bør ikke oppfordre til at dette skjer. Men både hos jøder og muslimer har omskjæring vært en viktig tradisjon i tusenvis av år. Man kan like det eller ikke, men en lovendring vil ikke endre denne tradisjonen innenfor store religiøse grupper i landet. Det er en stor fare for at omskjæring likevel blir gjennomført, men da i det skjulte, og med langt større risiko enn når det foregår i kontrollerte former på et sykehus.

I en ideell verden burde religiøs omskjæring vært forbudt. Slike inngrep bør foretas ut fra medisinske årsaker, og ikke gamle religiøse tradisjoner. Men verden kan ikke endres utelukkende ved lovendringer. Religiøse ledere bør på sikt jobbe for å endre denne gammeldagse praksisen. Før det skjer, må samfunnet ha en mer pragmatisk holdning enn forbud.

Omskjæring av nyfødte gutter vil bli gjennomført, uavhengig av om det er forbudt eller ikke. Omskjæring bør imidlertid ikke være en tjeneste som legger beslag på offentlige helsetjenester og fortrenger viktigere tilbud. Praksisen må foregå i kontrollerbare former, men denne ordningen bør ikke være finansiert av staten. De som vil gjennomføre slike inngrep bør betale for dette selv.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå