Adresseavisen mener

Uholdbar situasjon for asylbarna i Norge

Mindreårige asylsøkere har havnet i en uheldig situasjon her i landet. Et stort antall unge, sårbare mennesker stikker av fra asylmottak rett før de fyller 18 år fordi de er redde for å bli sendt tilbake til hjemlandet.

Situasjonen for mindreårige asylsøkere i Norge er holdbar, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Dan P. Neegaard

Saken oppdateres.

Adresseavisen skriver i dag om en situasjon regjeringen ikke kan sitte stille og se på. Hittil i år har 143 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak. I løpet av de fire første månedene forsvant 32 barn bare fra mottak i Midt-Norge.

LES OGSÅ: - Bedre å bo på gata i Paris enn å dra til hjemlandet

Hovedårsaken er at stadig flere asylbarn får midlertidig oppholdstillatelse. Det betyr at de får bli i Norge til de har fylt 18 år. Deretter er det stor sannsynlighet for at de blir sendt tilbake til hjemlandet. Mange av de unge anser dette som det verst tenkelige resultatet av den meget strabasiøse og ofte svært farlige reisen til Norge. Derfor stikker de av til en svært usikker tilværelse i et annet europeisk land.

Der kan de for eksempel bli boende under en av bruene i Paris i lang tid før de eventuelt blir oppdaget og tatt hånd om. Da skal saken deres gjennom en tidkrevende behandling. Som en av dem sier til Adresseavisen: - Å bo på gata i Paris er bedre enn Kabul.

Det er bred politisk enighet om at Norge må føre en restriktiv flyktningpolitikk. Men vi kan ikke behandle unge, enslige asylsøkere slik vi har gjort den siste tiden. Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse brukes i altfor stor grad. Mens 15 mindreårige ble stemplet som «midlertidige» i 2015, var tallet 316 i fjor.

Både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og barnevernloven fastslår at alle barn har individuelle rettigheter, og unge asylsøkere må behandles på linje med alle andre barn når de først har kommet hit. Dagens praksis bryter med grunnleggende prinsipper også fordi Norge sender problemet videre til andre land når barna stikker av.

Vi har forståelse for at myndighetene står overfor krevende avveininger. Samtidig kan vi ikke være bekjent av den situasjonen mange asylbarn havner i. Regjeringen må sørge for at asylbarna får en grundig og individuell behandling av sine asylsøknader når de blir myndige.

På forsiden nå