Adresseavisen mener

Trumps miljøtrass

President Donald Trump vender ryggen til fremtiden og trekker USA ut av Paris-avtalen. 

Saken oppdateres.

Som fryktet trosset president Donald Trump advarslene fra en hel verden og trekker USA fra Paris-avtalen.

Han tok ikke hensyn til at nesten 70 prosent av befolkningen i hans eget land støtter avtalen fra 2015, eller at fremtredende næringslivsledere advarte ham mot å oppfylle et av sine mest populistiske valgkampløfter. Det gjør han på nokså uklare premisser.

I sin tale torsdag sa han at klima-avtalen fra 2015 vil føre til at minst 2,7 millioner amerikanere vil miste jobben innen 2025. Han har også sagt at avtalen tvinger landene til å gjennomføre kostbare tiltak, noe som ikke stemmer. Og han har feilaktig hevdet at verden ler av USA som gjennom Paris-avtalen har forpliktet seg til å betale milliarder i støtte til fattige land.

Nå fortviler mange land over en beslutning som kan føre til at verdens nest største utslippsnasjon igjen øker sine klimautslipp. Trumps forgjenger Barack Obama var en pådriver for Paris-avtalen, som omfatter 195 land pluss EU. Den har som mål å redusere den globale oppvarmingen til to grader.

Trump vil ikke ta inn over seg en overveldende dokumentasjon av at vår felles klode er ille ute. Han ønsker å redde en forurensende, foreldet kullindustri som sysselsetter 50 000 personer, mens over to millioner amerikanere jobber i fornybar-industrien. Der frykter man at presidentens beslutning skal føre til problemer med å få innpass på det internasjonale markedet.

USA forlater nå sin plass i forsetet i kampen mot den globale oppvarmingen. Trumps beslutning skaper et internasjonalt, politisk tomrom. Kina er beredt til å fylle dette tomrommet, mens USA er i ferd med å gli inn i en proteksjonistisk isolasjon. Det er dessverre også mulig at flere land følger USA ut av avtalen.

Et positivt signal etter Trumps tale, er at mer enn 90 storbyer og mange stater i USA vil øke sin innsats for å nå intensjonene i avtalen. Det vil også en andre ledere verden over. Trumps miljø-trass kan skape ny motivasjon for å bremse oppvarmingen.

På forsiden nå