Adresseavisen mener

På tide å stanse kampen mot private barnehager

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) slår fast at norske kommuner ikke kan praktisere en politikk som forhindrer etablering av såkalte kommersielle barnehager.

Kunnskapsdepartemenet slår fast at kommunene ikke kan nekte såkalte kommersielle barnehager å etablere seg eller ta ut et rimelig overskudd. Det er en riktig og nødvendig avklaring, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Dersom en kommune ikke oppnår full barnehagedekning i kommunal regi, kan ikke politikerne holde seg med ordninger der de skiller mellom ideelle og kommersielle aktører.

Det er en riktig og nødvendig avklaring. Bystyret i Trondheim vedtok i budsjettet for 2017 at man ønsker at alle nye barnehager som etableres, skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører. Frp i Trondheim har sendt saken til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen. Derfra er det foreløpig ikke kommet en avklaring, men signalene fra Kunnskapsdepartementet er klare. Politikerne i Trondheim har ingen lovhjemmel for å skape et slikt skille mellom ulike modeller for privat barnehagedrift.

Vil du ha ukas meninger gratis i innboksen? Meld deg på vårt nyhetbrev via denne lenken

Kampen mot de såkalte velferdsprofitørene har stått sentralt i argumentasjonen. Flertallet i Trondheim har ønsket å forhindre kommersielle barnehager fordi de mener at de tar ut for store utbytter, og at eierne tjener seg rike på kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Nå er det på tide at flertallet i Trondheim stikker fingeren i jorda og erkjenner at de aldri ville ha oppnådd full barnehagedekning uten hjelp fra de private aktørene. Private barnehager sikrer et mangfold, og foreldrene som har barn der, er ofte svært tilfreds med tilbudet.

Barnehageloven regulerer allerede i dag at offentlige tilskudd som private barnehager mottar, skal komme barnehagen til gode. De er underlagt skattelov og regnskapslover som forhindrer misbruk. I stedet for et «forbud» mot private burde politikerne i Trondheim bruke eksisterende lovverk dersom de mener penger forsvinner på ulovlig vis ned i eiernes lommer.

I rådhuset er man bekymret for at private barnehager ikke har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager og at voksentettheten er lavere. Arbeidsmiljølov og avtaleverk gjelder også i privat sektor. Politikerne kan jobbe for å skjerpe kravene til lønn og pensjon for de ansatte, uten å gå til en ideologisk kamp mot private aktører som har vært med på sikre full barnehagedekning.

På forsiden nå