Adresseavisen mener

Finn en annen plass til Gjærevoll

Botanikeren og politikeren Olav Gjærevoll bør hedres med en plass oppkalt etter seg. Men formannskapet bør ikke gjøre det ved å endre navnet på Museumsplass. 

Saken oppdateres.

Olav Gjærevoll fortjener å få en plass oppkalt etter seg. Men det blir feil å endre navnet på Museumsplass for å gi ham velfortjent heder.

Formannskapet i Trondheim behandler denne saken tirsdag. Politikerne er uenig om hvilken plass de skal oppkalle etter Gjærevoll. Rådmannen innstiller på at plassen mellom Suhmhuset og Gunnerushuset bak museet bør få navn etter Gjærevoll. KrF, Høyre, Venstre og Sp støtter dette forslaget. Dette er i dag en p-plass. Arbeiderpartiet og SV vil at den nåværende Museumsplass med Cissi Klein-minnesmerket skal omdøpes til Olav Gjærevolls plass.

I forbindelse med 100-årsdagen for hans fødsel 24. september i fjor, foreslo kommunalråd Geir Waage (Ap) å hedre botanikeren og politikeren med å oppkalle et sted, en gate eller en plass etter ham. Rådmannen havnet altså på en plass som i dag ikke har noe navn, og som ligger i nær tilknytning til Vitenskapsmuseet, der Gjærevoll i mange år hadde sitt virke som botaniker.

Et viktig argument for ikke å endre navnet på Museumsplass, er at lov om stedsnavn anbefaler å unngå å bytte ut godt innarbeidede navn på gater, parker og steder. Dette bør formannskapet respektere. KrF's Geirmund Lykke sier at hvis kommunen trosser stedsnavnloven, kan man risikere en langvarig klagebehandling. Det tjener ikke saken.

Olav Gjærevoll var professor i botanikk og hadde stor faglig autoritet både som fagmann og politiker. Under krigen var han aktiv motstandsmann og måtte flykte til Sverige. Han var en sentral Ap-politiker og ordfører i Trondheim i tiden 1958-63 og 1980-81, til han ble felt på trikkesaken. Gjærevoll var sosialminister under Einar Gerhardsen og innvalgt på Stortinget en periode. I 1972 ble han Norges og verdens første miljøvernminister.

Det er ingen tvil om at han gjorde en stor innsats både innen sitt fagfelt og politikken, og at han fortjener å hedres ved å få en plass oppkalt etter seg. Formannskapet bør bestrebe seg på å komme frem til et mest mulig enstemmig vedtak i denne saken.

Det som i dag er en navnløs plass bak Vitenskapsmuseet, bør opparbeides til en park som kan bære Olav Gjærevolls navn.

På forsiden nå