Adresseavisen mener

Fiskeridepartementet svikter sitt ansvar

Fiskeridepartementets håndtering av e-postene fra Frode Reppe viser en alvorlig mangel på åpenhet.

I flere e-poster ba Frode Reppe fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Roy Angelvik om å bistå oppdrettsnæringen, blant annet i å påvirke Klima- og Miljødepartementet. Fiskeridepartementets håndtering av e-postene er sterkt kritikkverdig. 

Saken oppdateres.

Dagbladet har avslørt at Frode Reppe, kommunikasjonsdirektør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), har sendt flere e-poster til fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær Roy Angelvik, blant annet for å be om hjelp til å påvirke Klima- og miljødepartementet. Reppe ønsket at budskapet skulle formidles på en måte som ikke kunne spores tilbake til NSL.

Derfor sendte ikke Reppe e-postene til departementet, men til Angelviks private Gmail-adresse og til det han feilaktig trodde var Sandbergs private e-postadresse. I et innlegg i Dagbladet skriver Sandberg at e-postene aldri nådde ham. Det er uklart om Angelvik orienterte Sandberg om henvendelsene fra Reppe, men det er klart at han ikke sørget for at de ble journalført.

De siste årene har oppdrettsnæringens rykte blitt svekket av flere saker, blant annet dårlig håndtering av lakselus, utslipp og rømming. At Reppes henvendelser framstår som svært lite tillitvekkende, gir neppe næringen et omdømmeløft. Fiskeridepartementets håndtering av e-postene fra Reppe gjør allikevel at de kommer enda dårligere ut enn næringen.

Som Dagbladet skriver, brøt den politiske ledelsen i Fiskeridepartementet antakelig arkivloven. Det er særlig uheldig i en sak hvor en mektig næring har forsøkt å påvirke departmentet og statsråden. Sandberg har tidligere blitt oppfattet dithen at han har tatt oppdrettsnæringens side i en konflikt mellom NSL og Havforskningsinstituttet. Det gjør ikke saken bedre.

Hvis det skapes et inntrykk av at noen få utvalgte kan påvirke politikerne i det skjulte, truer det tilliten til forvaltningen, regjeringen og politikerstanden. E-postene Dagbladet har gjort tilgjengelig, gir et slikt inntrykk. At de ikke har blitt arkivert, forsterker det ytterligere. Det er særlig kritikkverdig med tanke på at Riksrevisjonen tidligere i år avdekket omfattende mangel på åpenhet i forvaltningen.

Departementenes politiske ledelse har et tungt ansvar for å opprettholde demokratiske normer. Da må de sørge for at borgerne kan få innsyn i beslutninger og prosesser. Det ansvaret har Fiskeridepartmentet sviktet.

På forsiden nå