Adresseavisen mener

Påby bruk av godkjente renholdere

Å sjekke om renholdsfirmaene vi bruker er godkjent av Arbeidstilsynet, krever bare et par klikk. Det kan myndighetene godt kreve av oss.

Stadig flere bruker vaskehjelp hjemme. Nå foreslår NHO at det bør bli forbudt for privatpersoner å bruke firmaer som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Renholdsbransjen har lenge slitt med mange useriøse aktører og ulovlige arbeidsvilkår. Andelen svart arbeid i sektoren er høy, men også mange bedrifter som driver hvitt har ulovlige arbeidsvilkår. Partene i arbeidslivet har i flere år vært enige om at situasjonen må forbedres.

I 2012 innførte Stoltenberg-regjeringen en ordning som gjorde det forbudt for bedrifter å leie inn vaskehjelp som ikke er godkjent eller har søkt om godkjenning av Arbeidstilsynet. En evaluering gjennomført av Forskningsstiftelsen Fafo viser at ordningen har hatt gode resultater, men også at bransjen fremdeles har en lang vei å gå.

NHO foreslårå utvide forbudet til privatpersoner, kombinert med et skattefradrag. Det er et godt forslag. Stadig flere har vaskehjelp i hjemmet. Samtidig anslår Fafo at 43 prosent av privatpersoners innkjøp av renholdstjenester skjer helt eller delvis svart. Det er langt fra bra nok. Å stille samme krav til privatpersoner og bedrifter som skal kjøpe renholdstjenester, kan legge mer press på useriøse aktører. Det er i bransjens og renholdsarbeidernes interesse.

Kritikere mener forslaget vil bli vanskelig å håndheve, fordi det er vanskelig å kontrollere privatpersoners kjøp av tjenester. Det er et svakt argument. Forbudet mot svart arbeid regulerer også privatpersoners kjøp, men ingen vil avskaffe det bare fordi det kan være vanskelig å håndheve. Om et forbud er hensiktsmessig, handler også om hvilket signal det sender. Forbudet NHO foreslår, vil understreke at privatpersoner også har et ansvar for å unngå useriøse bedrifter. Det er et riktig signal.

Dersom forbudet blir innført, trengs en informasjonkampanje. Kun én av tre av forbrukere har kjennskap til ordningen som ble innført av Stoltenberg. Det betyr ikke at den er vanskelig å bruke. Å finne et renholdsfirma i Arbeidstilsynets register, krever ikke mer enn et par klikk. Såpass kan myndighetene kreve at vi gjør for å bidra til bedre arbeidsvilkår for renholdsarbeidere.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå