Adresseavisen mener

Studieopptaket gir grunn til optimisme

Samordna opptak viser at norsk ungdom satser på utdannelser samfunnet trenger.

NTNU har en høyere andel kvalifiserte søkere til lærerutdanningene enn i fjor, og flere studenter søker seg til IT- og teknologifag.Foto: Marius Sunde Tvinnereim, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Resultatene fra Samordna opptak gir grunn til optimisme. Teknologi- og IT-fag vokser mest av alle studieretninger, og det er fremdeles et høyt antall søkere til helsefag.

Digitaliseringen av privat og offentlig sektor betyr at behovet for IT-kompetanse kommer til å vokse i mange år framover. Økningen i teknologifagene viser at de ferske studentene vil være med på å dra lasset. I tillegg er veksten i disse fagene positiv for NTNU. IT- og teknologifag er blant NTNUs sterkeste kort. Både Trondheim og Gjøvik kan etter alt å dømme se fram til flere gode år.

2017 er det første året grunnskolelærerne begynner på en femårig masterutdanning. Det var knyttet spenning til om økningen fra fire til fem års skolegang ville føre til en nedgang i andelen som søker om opptak ved lærerstudiene. Fasiten er at antallet nye lærerstudenter nasjonalt har økt sammenliknet med i fjor. I tillegg viser tallene fra Trøndelag at den nye lærerutdanningen kan bli vellykket.

Ved NTNU har andelen kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningen økt sammenliknet med i fjor. En økning i andelen kvalifiserte søkere betyr at konkurransen om studieplassene skjerpes, slik at de som får tilbud om studieplass har bedre kvalifikasjoner. Det øker sjansen for at de gjennomfører studiene, til tross for at kravene er blitt skjerpet. Det vinner framtidens skoleelever på.

Ambisiøse studenter ønsker seg ofte til byene, og det var grunn til å frykte at lærestedene i distriktene ville tape på overgangen til en femårig master. I Trøndelag ser det ut til at den spådommen er blitt gjort til skamme. Selv om det er litt færre enn tidligere som vil studere til lærer for 1-7. trinn ved Nord Universitets avdeling i Levanger, er det flere enn i fjor som vil undervise ungdomsskoleelever. Imidlertid er det et skår i gleden at Levanger har en lavere andel kvalifiserte søkere til lærerutdanningene enn i fjor, muligens fordi de heller har søkt seg til NTNU eller Bodø. Heldigvis er det nok kvalifiserte søkere uten studieplass til å fylle seminarrommene i Levanger til høsten.

Hovedinntrykket av Samordna opptak er at norsk ungdom søker seg til utdannelser samfunnet trenger. Det er gledelig.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå