Adresseavisen mener:

Ikke la Frp, SV og Sp rokke ved EØS-avtalen

EØS-avtalen er under press. Både på borgerlig side og på den rødgrønne siden må en ny regjering forholde seg til partier som ønsker å melde Norge ut av vår avtale med EU.

Statsminister Erna Solberg (H) og Aps leder Jonas Gahr Støre må sørge for at deres ulike støttepartier ikke får gjennomslag for å endre eller si opp EØS-avtalen, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

EØS-avtalen, til tross for sine mangler og problemer, er med på å sikre vår tilgang til handelsmarkeder vi alle er avhengige av. Gjennom avtalen utvides markedet med 500 millioner mennesker. Den sikrer felles regelverk og bedre konkurransevilkår for norske bedrifter og trygger norsk eksportindustri som er med på å sikre arbeidsplasser og inntekt over hele landet.

Et norsk medlemskap i EU er neppe en aktuell problemstilling på mange år. Derfor er EØS-avtalen viktig å verne om. Både Høyre og Ap er i prinsippet for at Norge blir et EU-land, men må forholde seg til regjeringspartnere og støttepartier som er motstandere, og som vil svekke våre avtaler med EU.

Frp har vedtatt at EØS-avtalen må reforhandles. Frp-leder Siv Jensen har brukt valgkampen til angrep mot EU og EØS og på den måten sådd tvil om Norges fremtidige tilknytning til EU. På motsatt side i politikken vil Aps potensielle samarbeidspartnere, Sp, SV og Rødt, si opp EØS-avtalen. I tillegg må Ap forholde seg til krefter i LO som gjentatte ganger har raslet med sablene for å skrote vår handelsavtale med Europa.

Statsminister Erna Solberg er tydelig på at EØS-avtalen fortsatt skal bestå, selv om regjeringspartner Frp ønsker en reforhandlet avtale. Det er betryggende. Høyre må ta jobben med å sikre avtalen. Frps ønske om å reforhandle seg til en mer proteksjonistisk EØS-avtale er urealistisk og bare egnet til å så tvil om Norges forhold til Europa.

I Arbeiderpartiet har heller ikke Jonas Gahr Støre vist vilje til å endre avtalen. Men dersom det blir et regjeringsskifte etter valget, er Ap er avhengig av støtte fra nei-partiene Sp, SV og Rødt. I en eventuell ny rødgrønn regjering vil Ap bli nødt til å forholde seg til EØS-kravene fra Sp og SV. Det avgjørende for norske arbeidsplasser, næringslivet og eksportindustrien at Ap setter foten ned og sikrer avtalen.

I et ustabilt verdensbilde, brexit-forhandlinger og utsikter for økonomisk lavkonjunktur, trengs det stø EØS-kurs.

På forsiden nå