Adresseavisen mener

Betimelig forslag om åpenhet

Hvis ordføreren kan skyve rådmannen foran seg, kan det politiske ansvaret uthules. Derfor er det betimelig at Fremskrittspartiets Elin Marie Andreassen foreslår å endre reglene for bystyret.

Nylig ble det politiske flertallet i Trondheim enige om en åpenhetsreform. Nå bør de se nærmere på reglene som gjør det mulig for ordføreren å la rådmannen svare i sitt sted.Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

I juli satte en kronikk av varaordfører Hilde Opoku (MDG) og Høyres Ingrid Skjøtskift i gang en debatt om åpenhet i trondheimspolitikken. Den endte med at byen skal få en åpenhetsreform. Hensikten er å vurdere hvor godt innsyn og åpenhet rundt bystyrets arbeid fungerer. Det er på høy tid.

Åpenhet er en forutsetning for å ansvarliggjøre politikerne. Da er det problematisk at deler av regelverket i bystyret gir ordføreren anledning til å la rådmannen svare i sitt sted, også når spørsmålene er av en slik art at det er naturlig at den politiske ledelsen svarer. Elin Marie Andreassen (Frp) vil nå fremme forslag i bystyret om at reglene endres, slik at ordføreren selv må svare på slike spørsmål. Det er et betimelig forslag

LES LEDEREN: Fyrtårnet i Trondheim mangler glød

Det nåværende regelverket gjør grensene mellom politikerne og administrasjonen uklare. Problemet handler ikke om ordfører Rita Ottervik. Det er snarere en svakhet ved det politiske systemet i Trondheim. Hvis ordføreren kan skyve rådmannen foran seg i viktige spørsmål, kan den sittende ordføreren å ta æren for det som går godt, uten å måtte svare på kritiske spørsmål når det går dårlig. Det kan uthule ordførerens politiske ansvar, samtidig som det skyver deler av ansvaret over på rådmannen og administrasjonen.

LES KOMMENTAREN: Ap kan ikke spinne seg bort fra åpenhet

Det er gode, prinsipielle grunner til å avklare forholdet mellom politikere og administrasjon. Hvis det politiske systemet i Trondheim gjør det mulig for ordføreren å unnlate å svare på spørsmål, svekker det innbyggernes og bystyrets mulighet til å utøve sin demokratiske kontrollfunksjon. I tillegg er det egnet til å så tvil om administrasjonens uavhengighet, dersom rådmannen må svare på spørsmål i ordførerens sted.

Andreassens forslag er en god anledning til å avklare rollefordelingen mellom politikere og administrasjonen. Det kan gjøre det enklere å stille Trondheims politiske ledelse til ansvar. Hvis byens politiske flertall ønsker å styrke demokratiet i Trondheim, bør de lytte til Andreassen.


Følg Adresseavisen meninger på Facebook

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå