Adresseavisen mener

Bru til Fosen kan bli en trøndersk vinnersak

Forslaget om ei bru over Trondheimsfjorden mellom Rørvik og Flakk har lenge vært sett på som et luftslott. Men nye utspill fra rissaordfører Ove Vollan (H) har igjen blåst liv i ideen om å komme seg tørrskodd over fjorden.

Det bør arbeides videre med planene om en bru over Trondheimsfjorden, mener Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Det er spennende tanker.

I Adresseavisen tirsdag la Vollan frem ambisjonen om å bygge ei flytebru over fjorden, ny bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier i tilknytning til bruene. Prosjektet er anslått å koste 12 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Vil selvfinansiere bygging av bru mellom Flakk og Rørvik

De nye signalene om at hele prosjektet kan fullfinansieres med bompenger, og via ferjeavløsningsmidler dersom ferjeforbindelsen erstattes med ei bru, gjør at planene virker mer realistiske.

Ei 6,7 kilometer lang flytebru over fjorden er teknisk gjennomførbart. Vi liker tanken på å knytte Fosen tettere mot Trondheim. En slik forbindelse på tvers av Trondheimsfjorden vil dessuten bidra til å binde et samlet Trøndelag tettere sammen. Fosningene er fulle av ambisjoner og ønsker om vekst. Dersom ideen om bruforbindelse lar seg gjennomføre, vil begge sider av Trondheimsfjorden kunne dra fordeler av det.

Et felles arbeidsmarked, der trondhjemmere kan jobbe på Fosen og fosninger jobbe i byen, vil bli langt mer attraktivt med ei slik bru. Et Fosen som kommer nærmere Trondheim, vil også kunne være med på å avlaste trykket for å etablere stadig nye boligområder i byen hvor befolkningsveksten er i ferd med å bli et problem.

LES OGSÅ: Lanserer verdens lengste flytebru over fjorden

Flere politikere liker ideen. Samtidig foreligger det ulike ideer om undersjøiske tunneler over til Fosen. Det er neppe realistisk å tenke seg to forbindelser over fjorden. Her må man velge tunnel eller bru. Et bruprosjekt vil samtidig være utfordrende for målene om å redusere biltrafikk i fremtiden, derfor er det avgjørende at tanken om en bruforbindelse ikke ødelegger for hurtigbåttilbudet som fungerer godt i dag.

Det er fortsatt langt igjen til ei bru kan la seg realisere, men ideen er vel verdt å jobbe videre med. Vi er ikke bortskjemt i Trøndelag med spenstige ideer som blir til ambisiøse prosjekter. Ei flytebru over fjorden kan være nettopp et slikt prosjekt å jobbe videre med for hele Trøndelag.

På forsiden nå