Adresseavisen mener

Skolebarna må ut av brakkene

Fjorten skoler i Trondheim har allerede i dag sprengt kapasitet. Ved 11 skoler undervises elever i brakker fordi det ikke er plass til dem innenfor skolens fire vegger.

Ugla skole i Trondheim er en av byens skoler hvor brakkene har stått lenge. I en kommune med ambisjoner om en god skole for alle, er permanente brakkeløsninger uholdbart, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Ved andre skoler er lokaler avstengt fordi de ikke holder god nok standard. Det er grunn til å frykte at situasjonen blir enda mer prekær i årene som kommer.

LES OGSÅ: Har garderoben inn i klasserommet og musikkrom på hemsen

Denne uka har Adresseavisen satt søkelyset på situasjonen i trondheimsskolen og hvordan skolekapasiteten vil bli i årene som kommer. Bystyret i Trondheim har vedtatt å nekte utbyggere å starte boligbygging, uten at det er sikret tilstrekkelig kapasitet på skolene i nærområdet. Når byen vokser med over 3000 nye innbyggere hvert år, skaper det både press i boligmarkedet og behov for nye og større skoler.

Skal Trondheim klare å takle den store tilstrømninger må det være en god sammenheng mellom boligbygging og skolekapasitet. Det er dårlig byplanlegging å stanse boligbyggingen fordi man henger etter med å øke antall skoleplasser i en bydel. Det skaper underskudd på nye boligområder, forhindrer en god byutvikling og er med på å drive boligprisene oppover. Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig i årene som kommer, både boliger og skoler.

LES OGSÅ: Brakkene blir faste når skolene er sprengt

Kommunen har en plikt til å sikre alle barn skoleplass. En rekke skoler er utvidet og modernisert de senere årene, men fortsatt er mye ugjort. Kapasiteten må økes i en rekke bydeler i årene som kommer. Investeringsbehovet innenfor skoleverket vil øke. Skal økonomien tåle et slikt løft må det vurderes om også private aktører kan være med på å bygge nye skolebygg som kommunen kan leie tilbake.

I tillegg til underkapasitet og utsikter til at enda flere elever skal inn årene som kommer, har midlertidige løsninger med brakker blitt løsning ved mange skoler i byen. Ved Nypvang skole får tre av sju trinn undervisning i brakker. Også en rekke andre skoler har undervisning i brakker. I en kommune med ambisjoner om en god skole for alle, er permanente brakkeløsninger uholdbart.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå