Adresseavisen mener

Vi kan ikke risikere noen tvil rundt valgresultatet

Det er sådd tvil rundt datasikkerheten på maskinene som teller stemmesedlene ved stortingsvalget. Derfor har Kommunaldepartementet i en egen forskrift pålagt alle kommunene å telle stemmene manuelt.

Det er overraskende og oppsiktsvekkende at spørsmålet om datasikkerhet under den elektroniske tellingen av stemmesedlene kommer opp så tett på valget, skriver Adresseavisen på lederplass.Foto: Scanpix, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det fører til behov for flere folk til å gjøre jobben manuelt. Resultatet av valget vil med dette bli forsinket. Det er beklagelig, men vi kan ikke la det herske noen tvil om sikkerheten rundt våre valg. Kommunaldepartementet burde innsett denne risikoen på et tidligere tidspunkt, slik at kommunene kunne fått forberedt den viktige oppgaven på en bedre måte.

LES OGSÅ: - Dette er litt av en bombe for oss som jobber med valget

I Trondheim kommune har stemmene som avgis på valgdagen til nå blitt telt to ganger. Én gang med maskiner og én gang manuelt. Forhåndsstemmene har tidligere blitt talt opp to ganger med maskiner. Ifølge den nye forskriften skal nå alle stemmer også telles maskinelt. Det kan føre til at valgresultatet blir forsinket og at vi ikke får avklart Stortingets sammensetning i løpet av valgnatta. I tillegg vil heller ikke alle forhåndsstemmene som sendes i posten nå frem til tellelokalene i løpet av valgdagen. Det er en uheldig situasjon i et valg hvor få stemmer kan avgjøre om det blir regjeringsskifte eller ikke.

Det er etter råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste at Kommunaldepartementet har krevd manuell opptelling av alle stemmesedler. Dersom det foreligger risiko for at hackere kan påvirke opptellingen i de elektroniske tellemaskinene, er det både riktig og forståelig at alt gjøres for å forhindre at det oppstår tvil om opptellingen. At dette kommer på banen bare en uke før valgdagen er overraskende og lovlig sent.

Det har ikke manglet på advarsler til ansvarlige myndigheter om at valgprogramvaren som benyttes kunne ha en sikkerhetsrisiko. Flere dataeksperter har etterspurt bedre rutiner, stikkprøver og telling på ulike maskiner for å unngå at en hacket tellemaskin fører til at samme feil gjentas i første og andre tellerunde. Fra Valgdirektoratet har beskjeden vært at de har hatt alt under kontroll. Derfor er det merkelig at man først nå har innsett at sikkerheten er slik at det må telles manuelt. Forsinkelser i valgresultatet kan vi leve med, men datasikkerheten må bli bedre til neste gang.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå