Adresseavisen mener

Trondheim må ta kontroll over havna

Rådmannen vil at Trondheim kommune tar et kraftigere grep om havneområdene for å sikre boligbygging der i fremtiden. Det er på høy tid.

Trondheim kommune må sørge for å ta grep i selskapet Trondheim Havn IKS slik at Nyhavna og andre havneområder kan utvikles til boligområder, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Trondheim vokser, og det er stadig behov for nye boliger, ikke minst i nærheten av sentrum. Det har lenge foreligget planer om boliger på deler av områdene som i dag disponeres av Trondheim Havn, men frem til nå har lite konkret skjedd for å skape rom for nye boliger i sentrum av Trondheim.

Formannskapet behandler tirsdag et forslag fra rådmannen som går ut på å sikre Trondheim kommune mer innflytelse i det interkommunale selskapet Trondheim Havn. Da havneselskapet ble etablert i 2012, gikk Trondheim med på å få 76 prosent eierandel i selskapet, til tross for at eiendommene de gikk inn med, skulle tilsi en langt større innflytelse i selskapet. Dette ble gjort i samarbeidets ånd for å blidgjøre de andre kommunene som er medeiere i det interkommunale selskapet.

Nå har Trondheim behov for å utvikle Nyhavna og andre havneområder til boligformål. Områdene har enorm verdi, særlig dersom de utvikles som boligområder. Det er svært vanskelig å gjennomføre så lenge områdene er underlagt havneloven. Derfor kan Trondheim risikere at kommuner som Frøya, Namsos og Steinkjer, gjennom havneselskapet, kan forhindre at eiendommene tas ut av selskapet for å bli boligområder i en by som vokser raskt.

Både i Oslo og Kristiansand har man lyktes med å gjøre om havneområder til bolig- og næringsområder. En slik utvikling må finne sted også i Trondheim. Da må kommunen selv råde over områder som ikke lenger er nødvendige til fremtidige havneformål.

Rådmannens ønske om å starte sonderinger med de øvrige eierne i havneselskapet er derfor avgjørende for Trondheims byutvikling. Medeierne i Trondheim Havn bør se Trondheims behov for å skape boligområder i sentrum. De må akseptere at kommunen får innflytelse i havneselskapet som samsvarer med de verdiene som Trondheim har bidratt med. Styringen av byutviklingen i Trondheim må skje på det politiske planet, ikke gjennom et representantskap i et interkommunalt havneselskap.

På forsiden nå