Adresseavisen mener

Cowboyene i byggebransjen

Bedre offentlig kontroll av byggebransjen må til for å luke vekk de useriøse aktørene fra markedet. Altfor ofte ser vi eksempler på at boligkjøpere blir satt i klemma fordi useriøse utbyggere ikke følger byggestandarder eller ikke har kompetanse nok til å utføre oppdragene.

Adresseavisen skrev tirsdag om en ny byggeskandale på Byåsen i Trondheim. Byggesakskontorene må i større grad enn i dag bruke mulighetene til å pålegge utbyggere uavhengige tredjepartskontroller for å unngå slike skandaler, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev tirsdag om en byggeskandale på Byåsen i Trondheim der husene ble bygget uten lufting i tak og vegger. Latviske håndverkere, uten kjennskap til norske byggeforskrifter og standarder, sto for jobben. Det har skapt omfattende råteskader og kan koste ti millioner kroner å rette opp i.

LES OGSÅ: Byggeskandale kan koste ti millioner kroner

I denne saken gikk det meste galt: Utbyggeren gikk konkurs, ingen vil ta på seg ansvaret, kontrollen med byggene var mangelfull og kommunen ga ferdigattest selv om byggene ikke var gode nok. Saken er dessverre ikke enestående for deler av byggebransjen. Historien fra Byåsen ender nå i retten.

I byggeforskriftene finnes det nok av pålegg og krav om hvordan et bygg skal konstrueres. Det er ikke mangel på regler som er årsaken til at slike forhold oppstår. Vi vil alltid leve med en situasjon der det er ulik kvalitet på byggefirmaene som påtar seg ulike byggeoppdrag. Men selskaper med svak finansiering og mange utenlandske arbeidere med liten kjennskap til norske byggestandarder, er ofte gjengangere i slike saker.

Det finnes ingen enkel løsning for å bli kvitt slike eksempler på byggeskandaler som vi nå ser i Trondheim. Byggesakskontorene må ta en større del av ansvaret når prosjekt godkjennes og før de ferdigstilles. Det kan byggesakskontorene gjøre innenfor dagens ordninger.

Plan- og bygningsloven har hjemmel for å kreve uavhengig tredjepartskontroll gjennom en byggefase. På den måten kan feil og mangler lukes ut underveis. Det er kommunen som innvilger byggetillatelser. Dersom kommunen har grunn til å frykte at problemer kan oppstå på et byggeprosjekt, må de kreve uavhengig kontroll underveis. Myndighetene må spille en mer aktiv rolle for å sikre at en boligeier får utført arbeidet på en forskriftsmessig måte. Byråkratiet må fjerne byggebransjens cowboyer fra markedet.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå