Adresseavisen mener

Kommunen skal investere, ikke spare

Når en drøy firedel av budsjettet ikke blir investert, har politikerne satt seg for hårete mål.

En drøy firedel av de planlagte investeringene i bygg og anlegg blir ikke gjennomført i år. Nå må Trondheims politiske ledelse bytte ut optimisme med realisme. 

Saken oppdateres.

Sideflesket på Trondheim kommunes sparegris eser ut. I 2017 kommer kommunen til å investere 740 millioner mindre enn planlagt i bygg og anlegg, skriver Adresseavisen i dag. Drøye 25 prosent av det totale budsjettet på 2880 millioner blir stående på bok. Nå må både politikerne og administrasjonen gå i seg selv. Jobben deres er å investere, ikke å spare.

LES LEDEREN: Trondheim må ta kontroll over havna

Årsaken til at investeringene er forsinket er at framdriften i flere av kommunens store prosjekter går tregere enn antatt. Listen over utsettelser er lang. Mangel på personale innen tekniske tjenester har ført til at 120 millioner blir stående på konto, mens flere utsatte tomtekjøp og forsinkelser i infrastrukturutbygging har ført til at 200 millioner står ubrukt.

Administrasjonen går langt i å påta seg ansvaret for tregheten. Til Adresseavisen sier finansdirektør Olaf Løberg at administrasjonen har vært for optimistisk. Det gjør han rett i, men det endelige ansvaret ligger hos Trondheims politiske ledelse. Det er de som må legge føringer for administrasjonens arbeid. Da må de også vise evne til å tenke realistisk og prioritere tydelig. Hvis arbeidsbyrden for en administrasjon som må håndtere både metrobussutbygging og store tomteprosjekter blir for stor, tyder det på at politikerne har satt seg altfor hårete mål. Framover må de viktigste investeringene komme først. Å gjøre alt på én gang, har ikke fungert.

LES KOMMENTAREN: Hvor ble det av ungdommen?

Arbeiderpartiets gruppeleder, Geir Waage, ber rådmannen trekke lærdom av forsinkelsene og går inn for en kritisk gjennomgang av framdriften. I så fall bør søkelyset også rettes mot byen politiske ledelse. Å lede betyr å prioritere og å legge føringer for administrasjonens arbeid. Det innebærer også å sørge for at administrasjonen har rom til å jobbe, i stedet for å bli dynget ned med stadig flere prosjekter.

Ifølge Waage er det satt ned styringsgrupper for prosjekter på over 30 millioner. En bedre arbeidsdeling i administrasjonen er et skritt i riktig retning. Det betyr ikke at formannskapet kan toe sine hender. Overoptimistiske politikere kan gi en administrasjon for mye jobb, uansett hvor godt organisert den er. I 2018 bør optimisme med byttes ut med realistisk og effektiv styring. Det er dét Trondheim trenger, ikke en sparegris som fetes opp til jul.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå