Adresseavisen mener

Privatbilene må vike når bussene skal frem

Dersom det skal være mulig å få til et nytt og mer effektivt kollektivsystem gjennom Trondheim sentrum, må privatbilene vike plass.

Rådmannen i Trondheim foreslår en rekke restriksjoner for privatbiler i Midtbyen for at de nye bussene skal gå fortere. Det er riktig at bilene må vike for at bussene skal komme frem, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Nå kommer tiltakene som skal sørge for at det blir plass til flere busser, syklende og gående i Midtbyen. Det er på høy tid.

Rådmannen i Trondheim legger frem planer for utforming av gatene langs den såkalte «Kollektivbuen». Det vil si veiene inn til Midtbyen, fra Sluppen i sør, Ila i vest, Strindheim i øst og Brattøra i nord. Når det nye kollektivnettet rulles ut i 2019, skal disse veiene få langt flere busspasseringer enn i dag. Skal det nye nettverket av busser fungere, må det gå på bekostning av privatbilene.

Det er ikke plass til alle. I valget mellom busser, gående, syklister og privatbiler er det lett å forstå at rådmannen vil stenge Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate for gjennomgangstrafikk, og at ett kjørefelt inn til byen over Bakke bru gjøres om til sykkelfelt. Det er nødvendige restriksjoner for biler dersom kollektivsystemet skal bli godt nok.

Med ytterligere økt frekvens på bussene og bedre fremkommelighet for gående og syklende, vil flere se nytten av å ikke bruke bilen til og fra Midtbyen. All erfaring tilsier at redusert fremkommelighet og færre parkeringsplasser, i kombinasjon med et godt kollektivtilbud, er virkemidler som endrer folks adferd og skaper bedre byer.

Det er likevel grunn til å passe på at restriksjonene ikke fører til at Midtbyen blir sjanseløs i kampen mot kjøpesentra utenfor sentrum, der det er gratis parkering. Midtbyen er et handelssted, og det vil alltid være behov for å bruke bilen fra tid til annen. Politikerne må passe på at tiltakene er fornuftige og ikke bare fungerer som symbolpolitikk.

Stengte gater vil skape utfordringer, men det er lurt å prioritere bussene gjennom byen slik at bilene heller velger Strindheimtunnelen og Nordre avlastningsvei fremfor å kjøre gjennom Midtbyen. Dersom bussene går fortere og Midtbyen blir triveligere, er det en pris vi kan betale. Fremtidens byer vil ikke bli fylt med privatbiler, men med fotgjengere, folk på sykkel og på bussen.

På forsiden nå