Adresseavisen mener

Utfordringer i kø for politikerne i Trondheim

Flertallet i trondheimspolitikken har denne uka oppsummert samarbeidet. De sju partiene har flere ganger de siste årene slitt med intern uenighet. Nå står de foran nye politiske slag.

Rita Otterviks brede koalisjon i trondheimspolitikken skaper utfordringer. Nå står de foran en krevende budsjettforshandling som vil bli en prøvestein på videre samarbeid, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

Sist mandag var det møte i storkoalisjonen for å snakke samarbeidet etter to år. Arbeiderpartiet, MDG, SV, Sp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet styrer sammen. Siden valget i 2015 har de sju partiene flere ganger slitt med intern krangel og politisk uenighet i flere viktige saker for Trondheim.

Etter det Adresseavisen forstår, skal møtet sist mandag ha trukket opp noen retningslinjer som skal dempe de interne konfliktene. Nå skal partiene være enige om at man skal være mer åpen med hverandre på hvilke saker som enkeltpartier har problemer med, bruke lengre tid på vanskelige saker, akseptere litt mer intern uenighet og jobbe mer med å finne kompromiss i egne rekker.

LES OGSÅ: - Det er mange utfordringer å snakke om

Men problemene i Trondheim stikker dypere enn som så. Samarbeidet fører til at for mye av debatten foregår på lukkede møter, og at det ikke skjer en åpen debatt før vedtakene fattes. Flertallskoalisjonen favner så bredt at det skaper mangel på politisk retning og ambisjoner. Det er ikke lett å se hva det store politiske prosjektet egentlig er. Byen hadde hatt godt av koalisjoner som ikke favner så bredt som denne.

En evaluering etter to år med flertall burde også ha handlet om de store politiske prosjektene. Det er vanskelig å se at små justeringer i arbeidsform vil styrke samarbeidet i betydelig grad. Særlig i store saker om byutvikling har Ap vært på kollisjonskurs med sine partnere og heller hentet støtte hos Høyre og Frp for å sikre flertall. Slikt sliter på samarbeidet.

Nå står politikerne foran en krevende budsjettbehandling. Rådmannens forslag om kutt i rusomsorg, lavere opptrappingstempo på bemanning i eldreomsorgen og lavere lærertetthet i ungdomsskolen, er saker mange av partiene har problemer med. Når sju partier skal bli enige om hvilke tjenester som skal styrkes, og ikke minst hvor pengene skal hentes fra, vil diskusjonene gå høyt. Årets budsjettprosess vil bli en viktig prøvestein for hvor mye denne store koalisjonen er verdt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det er vanskelig å forstå rådmannens kutt i eldreomsorgen, skolen og rusomsorgen

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå