Adresseavisen mener

Vi trenger både bru og viltkorridor

En utsettelse av ny bru på Sluppen, er uakseptabelt. Samtidig er det nødvendig å ta hensyn til at elg og annet vilt kan bruke viltkorridoren mellom Leirelva og Bymarka.

Byggingen av en ny bru på Sluppen må ikke utsettes, men samtidig må politikerne finne en løsning slik at den viktige viltkorridoren mellom Leirelva og Bymarka opprettholdes, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Rådmannen i Trondheim foreslår at det skal legges inn en viltovergang over Okstadbakken i bruprosjektet på Sluppen. Statens vegvesen er redd for at rådmannens nye forslag, som politikerne skal ta stilling til senere denne måneden, kan føre til at bruprosjektet over Nidelva igjen forsinkes. Sluppenbrua har vært en voksende skandale i flere tiår, der tusenvis av bilister stanger i kø hver eneste dag.

LES OGSÅ: Frykter nybrua på Sluppen kan bli utsatt på grunn av elg-forslag

Bakgrunnen for det nye forslaget er at rådmannen mener man må ta hensyn til den viktige viltkorridoren mellom Nidelva og Bymarka. Når den nye brua og påkjøringsrampene skal bygges, vil dyrene få problemer med å bevege seg mellom Leirelva og Bymarka. Derfor vil rådmannen bygge en egen viltbru samtidig som Nydalsbrua.

Viltkorridoren er viktig, og selv om forslaget kommer sent i prosessen, er det nødvendig å sørge for at viltkorridoren bevares. Den er et viktig bidrag til å bevare økosystemet i byens grønne områder. Men rådmannen burde ha kommet med dette forslaget på et langt tidligere tidspunkt for å unngå å skape usikkerhet om fremdriften for den nye brua over Nidelva.

Byplansjef Hilde Bøkestad sier til Adresseavisen at en viltovergang ikke nødvendigvis vil forsinke prosjektet dersom politikerne kun utsetter bygging av den nye påkjøringsrampen. Bøkestad mener den eksisterende rampen kan fungere i en periode til man ferdigstiller hele anlegget. Det er en plan viltet kan leve og som bilistene må tåle. Ved å bygge viltbru samtidig som den nye brua etableres, vil man kunne få til begge deler, uten forsinkelser.

Byggingen av ei ny bru på Sluppen er allerede på overtid. Nå må byens politikere sørge for å finne en farbar vei der både ny bru og viltkorridoren kan komme på plass samtidig.

På forsiden nå