Adresseavisen mener

SSBs faglige autoritet må sikres for framtiden

Støyen rundt SSB-leder Christine Meyers avgang må ikke hindre diskusjonen om byråets framtid.

Bråket rundt SSB-leder Christine Meyer har skapt tvil om byråets politiske uavhengighet. Den må oppklares, slik at debatten om SSBs framtid kan fortsette. 

Saken oppdateres.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er én av de få ubestridte faglige autoritetene i Norge. I en tid der motstanden mot fakta og skepsisen til eksperter blir sterkere, er det viktig at SSB bevarer sin posisjon. De siste dagenes storm rundt byråets leder, Christine Meyer, har dessverre skapt tvil om SSBs uavhengighet. Det kan bremse en viktig debatt om byråets framtid.

Under Meyers ledelse har en omfattende omorganisering av SSB blitt satt i gang. Målet har vært å spisse SSBs forskning og å bedre byråets evne til datainnsamling og analyse. Omorganiseringen har lenge vært kontroversiell internt i byrået. Nå svever den i det uvisse. Meyer gikk av natt til mandag, etter at finansminister Siv Jensen uttrykte mistillit til henne under en pressekonferanse fredag.

LES OGSÅ: Fiskeridepartementet svikter sitt ansvar

Departementets håndtering av konflikten med Meyer har skapt tvil rundt SSBs politiske uavhengighet. Den bør ikke få vedvare. Finansdepartementet må derfor oppklare hvorfor Meyer måtte gå. På lengre sikt vil den viktigste debatten likevel handle om hvordan SSB skal bevare sin rolle som hele Norges faktaprodusent.

Skal byrået klare det, må analysene de lager holde et høyt faglig nivå. Flere har tatt til orde for at byråets analyser og modeller bør kvalitetssikres gjennom internasjonal fagfellevurdering. I tillegg har det blitt reist spørsmål ved om SSB skal benytte seg av samme type modeller som Norges Bank i sine økonomiske analyser. Det er kompliserte spørsmål som fortjener en opplyst debatt.

LES KOMMENTAREN: Kan jeg få en digitaliseringsminister til jul?

Hvordan SSB gjennomfører analysene sine, kan påvirke lønnsdannelsen og den økonomiske politikken. Da er det uheldig at debatten om dem havner i skyggen av kontroverser rundt «innvandrerregnskapet» og ideer om at «sosialdemokratiske» modeller blir byttet ut med «liberalistiske». Slike halvkvedete viser gir oss verken bedre økonomiske analyser eller beregninger av kostnader ved innvandring.

Departementet og SSBs styre må nå skape ro rundt byrået. Diskusjonen om metode, modeller og organisasjonsform bør likevel fortsette. Den blir tørrere enn de siste ukenes drama. Til gjengjeld er den viktigere.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå