Adresseavisen mener

Skuffende av trøndelagsbenken

Det er en nedtur for Trøndelag at trønderne i regjeringspartiene ikke har skaffet en krone til Trønderbanen.

Det blir ingen elektrifisering av Trønderbanen i år heller. Trønderske velgere har grunn til å være skuffet over sine folkevalgte. 

Saken oppdateres.

I oktober var skuffelsen i Trøndelag stor da det viste seg at regjeringens statsbudsjett ikke inneholdt penger til elektrifisering av Trønderbanen. Nå har KrF og Venstre blitt enige med regjeringen om et endelig statsbudsjett. Heller ikke der er det satt av midler til elektrifisering. Usikkerheten om hvorvidt banen vil stå klar i 2023, slik Nasjonal transportplan legger opp til, har vokst. Trønderske velgere har gode grunner til å være skuffet over trøndelagsbenken på Stortinget.

LES LEDEREN: Trøndelagsbenken må samarbeide tettere

Elektrifiseringen har blitt utsatt flere ganger allerede. At den blir det igjen, er et tap for Trøndelag. Sammen med utbygging av dobbeltspor, kan elektrifisering av Trønderbanen knytte den nye Trøndelagsregionen sammen. Bedre reisevei for pendlere vil gjøre det lettere å etablere et felles arbeidsmarked og legge til rette for klimavennlig persontransport.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa i oktober at baneprosjektet må utredes på nytt, fordi en kvalitetssikringsrapport viste en kostnadsøkning på 600 millioner. Likevel er det en nedtur for Trøndelag at trønderpolitikerne i Høyre og Frp ikke har fått gjennomslag for én eneste budsjettkrone til elektrifisering.

LES OGSÅ: Skal det være noen vits i å stemme, må nei bety nei

Først lå det an til at Venstre ville komme banen til unnsetning. I sitt alternative statsbudsjett hadde Venstre satt av 200 millioner til elektrifisering. Jon Gunnes (V) hadde gjort det klart at penger til elektrifisering ville bli en kampsak for partiet. Det lyktes ikke. Da KrFs nesteleder Kjell Ingolf Ropstad ga uttrykk for at Venstre ikke kunne regne med støtte fra KrF i saken, var løpet kjørt.

Elektrifisering har lenge vært et krav fra et samlet korps av trønderske politikere. Trøndelag har nå statsråder og flere politikere i regjeringspartiene. Da må velgerne kunne forvente resultater som synes i statsbudsjettet.

Neste år bør trøndelagsbenken legge seg i selen for å innfri velgernes forventning om at arbeidet med Trønderbanen kommer i gang. Det er lite som tyder på at de har gjort det i år. Å overlate det til Venstre å sette elektrifisering på agendaen, er ikke godt nok.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå