Adresseavisen mener

Flere må utdannes til å jobbe med sjømat

En stor del av Trøndelags fremtid og potensial ligger i havet. Forskere spår en jobb-bonanza i marin industri, og Trøndelag har kanskje det beste utgangspunktet for å skape nye arbeidsplasser innen næringen.

En stor del av Trøndelags fremtid ligger i marin sektor. Skal potensiale utnyttes må vi samtidig sørge for at vi utdanner nok mennesker til de behovene fremtidens marin industri vil etterspørre, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: jens petter søraa, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Skal det kunne skje må også utdanningsinstitusjonene bidra til nettopp det.

I en artikkelserie om fremtiden for marin industri har Adresseavisen, Fosna-Folket og Hitra-Frøya gått sammen for å se på mulighetene som ligger i havbruk, fiskeindustri og marin næring. De mest optimistiske spådommene antyder at trøndelagskysten kan produsere fem ganger mer mat i 2050, enn hva tilfellet er i dag. Det betyr at mange flere vil jobbe innenfor sektoren. Sintef Ocean har på oppdrag fra avisene regnet på saken, og mener det kan bli 44 400 jobber i sektoren i 2050. Det er over 38 000 flere enn i dag.

Uansett vil flere jobbe med sjømat i årene som kommer, både om bord i fiskebåter og på oppdrettsanlegg, men også med forskning, utvikling, salg og industriell matproduksjon. Også den marine sektor vil bli preget av en voldsom teknologisk utvikling, og i fremtiden vil krav til ny kompetanse melde seg for alvor.

Skal Trøndelag klare å utnytte mulighetene som ligger i havet, må også utdanningssystemet vårt tilpasses en slik endring. Yrkesfag på videregående skole må bidra til å utvikle tilbud som den nye industrien har behov for. Også NTNU må ta inn over seg denne utviklingen og sørge for å utdanne studenter med den kompetansen fremtidens havbruk og fiskeindustri trenger.

Deler av den nye arbeidskraften som vil komme i denne bransjen krever spesialkompetanse. Det bør også være overføringsverdi fra annen industri, ikke minst oljebransjen. Samtidig må marin industri selv ta et ansvar for å bidra til rekruttering og kompetanse i de nye næringene ved å gjøre seg attraktive, synlige og spennende for unge studenter som ser etter en jobb for fremtiden. En rekke selskaper samarbeider i dag med NTNU om masterprosjekter. Det bør havbruksnæringen kunne lære av.

På forsiden nå