Adresseavisen mener

Gi bryggerekka den statusen den fortjener

Flertallet i trondheimspolitikken setter av fem millioner kroner til bryggene langs Nidelva. Det skal arbeides med å få byens mest unike område inn på Unescos verdensarvliste.

Det politiske flertallet i Trondheim, her ved kommunalrådene Ottar Michelsen (SV), Geirmund Lykke (KrF) og Erling Moe (V) tar nå initiativ til å ruste opp bryggerekka langs Nidelva. Det er på tide at noe skjer med den viktige kulturarven i Trondheim, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Det er på høy tid at det gjøres et krafttak for å ta vare på bryggerekka som er et av de viktigste symbol for hele byen.

Endelig ser det ut som at politikerne retter sine blikk mot de unike bygningene i Midtbyen, og starter arbeidet med å fornye, bevare og forvalte dem. Bryggene er en viktig del av byens sjel og identitet. Gjennom årene har for mange brygger fått forfalle uten at verken lokale eller nasjonale myndigheter har gjort nok for å forhindre det. Nå må det handling og penger til.

På budsjettet for neste år skal det settes av fem millioner kroner for å komme i gang med arbeidet som skal sikre bryggerekken for fremtiden. Summen i seg selv er ikke spesielt imponerende, men kan bety starten på en nødvendig holdningsendring.

Flere av bryggene er i svært dårlig forfatning. I tillegg til å sette av penger på budsjettet neste år, har politikerne tidligere i høst signalisert en tøffere linje overfor private bryggeeiere som ikke tar vare på bygningene. Også Byantikvaren og Riksantikvaren har vist økt interesse for å bevare de unike bryggene og for å ta vare på kulturarven langs Nidelva. Alt i alt er det grunn til å håpe at man nå kan samles bak et langsiktig arbeid for å gi området et solid løft.

Vi har tidligere etterlyst mer offensive tiltak for å få bryggene i stand. Nå ser det ut som om at noe endelig skjer. Bystyret har vedtatt at alle skal være satt i stand innen 2020. Endringer i byggeforskriften gjør det lettere å pålegge private eiere å utbedre slike bygg. Rådmannen skal utrede forslag om å la bryggerekka styres av en stiftelse for å sikre en helhetlig forvaltning og bevaring. Samtidig foreligger det planer om utbedringer i Kjøpmannsgata slik at kvaliteten på hele området heves. Alt dette gir grunn til optimisme.

Bryggen i Bergen er inne på Unescos verdensarvliste. Det gir dem en unik status og sørger for at de bevares for ettertiden. Trondheim må ha som mål at vi også skal få til det samme. Bryggerekka langs Nidelva er for mange selve postkortet fra byen, og den må sikres for all fremtid.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå