Adresseavisen mener

Stortinget må la lærerne styre i klasserommet

Flertallet på Stortinget kommer denne uka til å vedta at det skal innføres én time med fysisk aktivitet i skolen. Dette skal ikke skje gjennom mer kroppsøving, men innlemmes i de vanlige fagene uten at timetallet økes.

Rikspolitikerne burde lagt en demper på sin iver etter å blande seg inn i de små detaljene. Forslaget om å innføre aktivitetstime i skolen er detaljstyring av lærerens hverdag, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Nok en gang ser vi stortingspolitikere som mener de vet best hvor problemene i skolehverdagen er, og som ønsker å detaljstyre med pålegg og nye reguleringer. Ap, SV, Sp og KrF står bak kravet om å innføre ordninger med en «trim-time» som skal klemmes inn sammen med matematikk- og norskundervisningen.

Forslaget er nok et eksempel på at Stortinget griper direkte inn i hvordan en lærer skal gjennomføre undervisningen. Det er samtidig uklart om dette vil gi den ønskede effekten, eller om tiltaket bare vil ha positiv virkning for de elevene som allerede er fysisk aktive. Det finnes lite forskning på om slike tiltak har den effekten stortingsflertallet ser for seg.

Fysisk aktivitet for skolebarn er bra. Dagens skole er blitt for teoritung og preges i for stor grad av klasseromsundervisning der elevene sitter passive bak pultene sine store deler av dagen. Men å innføre statlige pålegg om å arrangere stafett i mattetimen eller å synge «hode, skulder, kne og tå» i slutten av norsktimen, bærer preg av å være tiltak basert på politikernes synsing om hva som løser problemene med en teoritung og stillesittende skole. Alle samfunnets problemer kan dessuten ikke løses i skolen. Foreldre må også ta et ansvar for at de unge rører seg. Et sted å begynne er å la ungene gå til skolen fremfor å kjøre dem.

Vi ser stadig nye eksempler på Stortingets ønske om detaljstyring og innføring av normer som griper inn i hvordan enkelte yrkesgrupper skal utføre jobben sin. Bemanningsnorm i barnehagene, lærernorm og nå pålegg om «trim-time» i skolen, er alle eksempler på politikere som mener utfordringer løses med nasjonale pålegg, normer og vedtak.

Rikspolitikerne burde lagt en demper på sin iver etter å blande seg inn i de små detaljene. Fremfor å snekre sammen kreative løsninger på Stortinget, burde våre lovgivere latt de som opplever utfordringene på kroppen hver dag komme opp med løsninger og tiltak som virker på den enkelte skole og i den enkelte kommune.

På forsiden nå