Adresseavisen mener:

Ap må glemme den gamle fylkesgrensen

Det blåser opp til lederstrid i Trøndelag Ap etter sammenslåingen av trøndelagsfylkene ved nyttår. En opprivende maktkamp i Trøndelag Ap, der gamle sørtrøndere og nordtrøndere kjemper for sine kandidater, vil være en dårlig start på samlingen av de to fylkene.

Trøndelag Ap må unngå en lederstrid mellom gamle sør-trøndere og nord-trøndere. Anne Marit Mevassvik vil være en politisk lederskikkelse som kan holde samlingen av Trøndelag og Trøndelag Ap på rett spor, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Fredag skal det utpekes en midlertidig leder for Trøndelag Ap, frem til årsmøtet i april. I det gamle Nord-Trøndelag mobiliseres det for å få Anne Marit Mevassvik inn som den første valgte lederen for et samlet Ap. Samtidig frykter mange at gamle Sør-Trøndelag Ap mobiliserer for en kandidat fra sitt område. Etter at Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet, har flere lansert muligheten for at han bør bli leder i fylkespartiet.

Flere kilder Trønder-Avisa har snakket med, uttrykker bekymring for at sørtrønderne er redde for å miste politisk innflytelse og makt i et politisk vakuum som oppstår etter at Trond Giske er ute av partiets nasjonale toppledelse. Mange oppfatter at sørtrønderne forsøker å så splid blant nordtrønderne i kampen om ledervervet i Trøndelag. Her må mektige Ap i Trondheim ta ansvar, og sørge for at konfliktene mellom nord og sør dempes. En maktkamp mellom sør og nord vil være uheldig ved inngangen til arbeidet med å samle Trøndelag.

Arbeiderpartiet spiller en sentral rolle i arbeidet med å viske ut de gamle fylkesgrensene som forsvant ved nyttår. Dersom Trøndelag Ap innleder samlingen av Trøndelag med et politisk spill der skillelinjene mellom de to gamle fylkene får prege valget av ny fylkesleder, vil det gi samlingen av Trøndelag en dårlig start.

Når fylkesgrensen nå er fjernet, må også de sentrale aktørene i Ap kvitte seg med tankene om Nord- og Sør-Trøndelag. Anne Marit Mevassvik var avgjørende for å få til en samling av Trøndelag da hun var fylkesråd for Nord-Trøndelag. Hun vil være en politisk lederskikkelse som kan føre samlingen av de to fylkene videre langs et konstruktivt spor.

Hvordan Ap takler denne prøven vil påvirke hele prosessen med et samlet Trøndelag. Ingen er tjent med at 2018 starter med en lederstrid som tar utgangspunkt i spørsmålet om du er født nord- eller sørtrønder.

På forsiden nå