Adresseavisen mener:

Den blåblå regjeringen kler mer grønnfarge

Venstre sørger for å bringe mer grønt inn i den blå regjeringen. Det politiske grunnlaget har omsider satt viktige klimasaker høyt på dagsorden for regjeringens politikk.

Den blåblå regjeringen kler det grønne bidraget som Venstre fører med seg inn etter at Frp, Høyre og Venstre ble enige om å danne ny regjering, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Adresseavisen har tidligere sagt at regjeringen blir bedre med Venstre. Den nye politiske plattformen gir grunn til å fortsatt mene det.

Da Frp og Høyre dannet regjering i 2013, var ikke klimasaker blant satsingsområdene. Den blågrønne regjeringen vil føre en bedre klimapolitikk enn den blåblå. Venstre har de fire siste årene vært med på å presse regjeringen i klimaspørsmål fra Stortinget. Når de nå går inn i regjering vil de bringe med seg nye satsingsområder på klimasiden som både Norge og verden har bruk for.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: En god start for Venstre

At sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja skal holdes fri for oljevirksomhet den kommende perioden, er et viktig signal. Innføringen av en flat CO₂-avgift for alle sektorer, åpning for økt veibruksavgift på diesel og en plattform som understreker at norske klimautslipp skal kuttes i Norge, må tolkes som viktige seire. Det markerer et veiskille at Frp i regjering nå skal stå bak en mer ambisiøs klimapolitikk.

Selv om Venstre har vunnet viktige seire, har også de vært nødt til å akseptere at regjeringen fortsatt skal føre en restriktiv innvandringspolitikk. Sentrale tillitsvalgte i Venstre har brukt mye tid på å kritisere tilbakesendelsen av asylsøkere når beskyttelsesbehovet har falt bort. Det er en betydelig forskjell mellom Venstre og Frp på dette området som kan bli krevende for regjeringen, spesielt dersom antallet asylsøkere øker i årene som kommer.

LES OGSÅ: Ti seire for Frp og Venstre

Den nye politiske plattformen er viktig, men aller viktigst er det at de tre partiene lyktes med å komme til enighet. En samling på borgerlig side har lenge vært Erna Solbergs store prosjekt. Nå er hun et viktig skritt nærmere det.

KrF har vært savnet i forhandlingene. Dersom Venstre fortsetter å endre politikken fra innsiden, kan KrF fort innta en annen holdning. Da ligger mye til rette for en firepartiregjering med flertallet bak seg i Stortinget. Da har Erna Solberg lyktes med å samle de borgerlige partiene. Det vil endre norsk politikk i lang tid fremover.

På forsiden nå