Adresseavisen mener:

Skole- og boligbygging må henge sammen

Trondheim vokser. Det skaper behov både for nye boliger og økt skolekapasitet i en rekke bydeler.

I årene som kommer vil behovet for økt skolekapasitet øke i Trondheim. I første omgang skal Lilleby skole sin kapasitet økes for å møte behovet på østsiden av byen. Skolekapasiteten og takten i boligbyggingen må henge sammen, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

Veksten er bra for byen, men gir også ufordringer som må løses. Det må være sammenheng mellom skolekapasitet og økt boligbygging i bydelene.

LES OGSÅ: Lilleby skole vil få plass til 111 nye elever

Tallene for befolkningsutviklingen i Trondheim ble nylig oppjustert. De viser at byen trenger mer plass til skoleelever. Kapasiteten på en rekke skoler kan bli sprengt om kort tid. Det gjelder spesielt på ungdomsskoletrinnet. Øst for sentrum, i Ranheims-området, er presset stort. Også på vestsiden av sentrum er det behov for bedre kapasitet i årene som kommer.

Statistikkene som byplanleggerne sitter med, er blitt bedre. Men det vil alltid være usikkerhet i slike prognoser. Det er viktig at kommunen har gode analyseverktøy for å følge utviklingen og på den måten skape en sammenheng mellom vekst i boligområder og skolekapasitet.

Byggebransjen, som skal bygge de nye boligene, trenger også forutsigbare rammevilkår. Bransjen har i den senere tid opplevd at alt var klart for å sette spaden i jorda. Men så ble byggingen utsatt fordi kommunen sent i prosessen oppdaget at nye boliger ville sprenge skolekapasiteten ved en skole.

Derfor er det avgjørende at kommunen tenker stort nok om fremtidens skolekapasitet og at planleggerne evner å se langt nok frem i tid når nye skoler og boligområder skal planlegges. Det skaper forutsigbarhet også for byggebransjen.

LES OGSÅ: Politikerne sa ja til boliger, tross at skolen er full

Utbygging og utvidelse av skolene har blitt et viktig redskap for utviklingen av hele Trondheim. I dag er skolekapasiteten best i områder hvor man, sett med byutviklernes øyne, ikke ønsker at mange flere skal bo.

Fortetting i eksisterende boområder og boligbygging der det allerede finnes gode kollektivtilbud, er den mest effektive måten å utvide byen på. I området som vokser frem rundt et nytt universitetsområde for NTNU, bør det være rom for boliger og skoler i årene som kommer. Det samme gjelder på Nyhavna og Brattøra. Det bør være et mål at flere barnefamilier bosetter seg i sentrum. Da må de også få skoler de kan gå på.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hva skal komme først? Skole eller boliger?

På forsiden nå