Adresseavisen mener

Politikerne må ta rådmannens uro på alvor

Når rådmann Morten Wolden advarer mot en overdrevent hardhendt lederkultur i kommunen, må ordføreren lytte.

Saken oppdateres.

Flere ledere i Trondheim kommune vurderer å si opp jobben etter å ha fått hardhendt behandling av politikerne i åpne møter. Det var den alvorlige meldingen rådmann Morten Wolden ga til byens folkevalgte i Adresseavisen mandag.

Vi kjenner Wolden som en særdeles lojal rådmann, at han nå velger å si tydelig fra om at nok er nok, må politikerne ta på alvor. For alle som følger de politiske møtene fra utsiden, har det vært lett å se at politikerne er hardhendte i sin behandling av administrasjonen. Tidvis kan formannskapsmøtene fortone seg som en konkurranse i å kritisere rådmannen hardest. Også politikere har et lederansvar, og dette er åpenbart en lite konstruktiv måte å utvise ledelse på. Ordfører Rita Ottervik (Ap) har et særskilt ansvar her.

Det gjøres feil i Trondheim kommune hver eneste dag, og administrasjonen skal selvsagt tåle kritikk. Problemet er omfanget og formen på kritikken som kommer. – For Trondheim kommune er det uheldig at respekten og tilliten som vi er avhengig av oss imellom, ikke alltid oppleves å være til stede, uttalte Wolden til Adresseavisen. Rådmannens og hans ledergruppe har ansvar for et omfattende tjenestetilbud og nesten 14 000 ansatte. Det sier seg selv at de trenger tillit og legitimitet fra byens politiske ledelse for å gjøre en god jobb. Enten har man tillit eller så har man det ikke, er det noe som heter. Politikerne etterlater stadig vekk tvil om den administrative ledelsen har tillit, selv om det neppe er intensjonen.

Nå blir det oppvaskmøte, og vi håper politikerne ser med kritisk blikk på sin egen rolle. Saken er også viktig i et større perspektiv. Trondheim kommune er avhengig av å trekke til seg de beste hodene. Dyktige og modige fagfolk finner seg ikke i hva som helst, de må behandles med respekt. Kommunen trenger ansatte som er trygge og som tør å si ifra. Fryktkultur og utskjelling er et svært dårlig virkemiddel for å rekruttere de beste, ledere som ansatte.

Formannskapsmodellen har den svakhet at det er krevende å plassere ansvar. Med jevne mellomrom kommer det opp en debatt om Trondheim heller burde innføre parlamentarisme. Det er ingen tvil om at trondheimspolitikken hadde hatt godt av tydeligere grenseoppganger mellom politikk og administrasjon. Det unnskylder likevel ikke politikerne. Det er lov å utvise klokt lederskap, også i en formannskapsmodell.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå