Adresseavisen mener

Nå er Trønderbanen inne på riktig spor

Dobbeltspor i en lang tunnel mellom Ranheim og Hommelvik, slik Bane Nor nå går inn for, er den riktige løsningen for Trønderbanen.

Planene om dobbeltspor i tunnel mellom Ranheim og Hommelvik er med på å sette Trønderbanen inn på riktig spor, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

De siste dagene har det kommet gode nyheter for alle som ønsker et effektivt og miljøvennlig togtilbud gjennom Trøndelag. Bane Nor går inn for at dobbeltsporet skal legges i en lang tunnel på strekningen fra Ranheim til Hommelvik. Selv om langtunnel koster én milliard mer enn å legge strekningen langs fjorden og i tunnel fra Være til Hommelvik, viser nye beregninger at en lang tunnel er den beste løsningen. Det er vi helt enige i.

LES OGSÅ: Bane Nor foreslår langtunnel


Dobbeltspor i tunnel gir oss mulighet til økt frekvens og kortere reisetid på Trønderbanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Ikke minst er det viktig at planene kan gi oss en flytogforbindelse som gjør det meningsløst å bruke bilen til og fra flyplassen på Stjørdal. Det vil være et effektivt bidrag til å redusere biltrafikken på denne strekningen. Ved å legge traseen i tunnel unngår man samtidig å båndlegge områder langs fjorden som kan utvikles til andre formål, og konfliktene med dagens boligbygging forsvinner.

Planen gir omsider mulighet til fremdrift på et togprosjekt som altfor lenge har blitt stemoderlig behandlet i de nasjonale transportplanene. Nå må regjeringen og Stortinget følge opp planene og sørge for at toget gjennom Trøndelag blir en viktig del av ryggraden i et samlet fylke.

Samtidig har Bane Nor nedjustert prisanslaget for elektrifisering, slik samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bedt om. Da årets statsbudsjett ble lagt frem var det ikke satt av penger til elektrifisering fordi regjeringen mente kostnadsanslagene var usikre. Det reduserte kostnadsnivået kan skape ny fremdrift for elektrifisering.

Å sikre toget en miljøvennlig drivstoffkilde er helt avgjørende, men den teknologiske utviklingen går fort. Tradisjonelle strømmaster kan fort bli avleggs, til fordel for hydrogen eller andre energikilder. Det må derfor tas høyde for at den nye Trønderbanen kan bruke mange miljøvennlige drivstoffkilder, ikke bare strøm.

På forsiden nå