Adresseavisen mener

Nav-rapport bør være en vekker for politikerne

Nav-ytelsene frem mot 2060 kommer til å skyte i været. En ny rapport slår fast at utgiftene til alderspensjoner kommer til å øke mellom 20 og 90 milliarder kroner fra dagens nivå.

Det blir stadig flere alderpensjonister, og utgiftene til pensjoner vil øke voldsomt i årene frem mot 2060. Vi savner politikere som tør å snakke om morgendagens utfordringer og finne løsninger på dem, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

En langt større andel av befolkningen vil i årene som kommer bli pensjonister. Det koster penger. Samtidig blir det færre som jobber. Dermed øker byrden på dem som jobber til å finansiere våre trygdeytelser.

LES OGSÅ: Trygdekostnader kommer til å skyte til værs

Rapporten som Nav legger frem bør skape en ny diskusjon om hvordan velferdsstaten kan sikres i fremtiden. Skal vi bevare den slik vi kjenner den i dag må vi ha politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere som kan og vil diskutere hvordan samfunnet skal utvikle seg i årene som kommer. Navs fremskriving av trygdeytelsene har riktignok en del usikre faktorer, men uansett er det åpenbart at trygdeordningene vil bli langt dyrere i fremtiden.

I den politiske debatten fremover må mye handle om hvordan vi finansierer trygdeytelsene og organiserer arbeidslivet. Utfordringene med offentlige utgifter til en befolkning med stadig flere alderspensjonister vil være en av de aller mest sentrale politiske utfordringene i årene som kommer frem mot 2060. Derfor blir vi nødt til å diskutere hva vi skal leve av, hvordan yrkeslivet skal organiseres og hvilke trygdeytelser vi skal ha i fremtiden.

Arbeidsgiverforeningen Spekter håper rapporten gir politikerne et spark bak og at de sørger for at de som faktisk kan jobbe mer, gjør nettopp det. Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, mener at både sykefraværet og uføregraden må ned. Ungdom må begynne å jobbe tidligere og seniorene må jobbe lenger før de går av med pensjon. Det er ikke vanskelig å være enig med Bratten i den analysen.

Skal velferdsstaten overleve inn i fremtiden er det nødvendig med en fordomsfri debatt om hvordan vi alle kan bidra til å sikre inntekter og verdiskapning i en tid der en stadig større andel av oss blir pensjonister. Vi savner politikere som tør å snakke om morgendagens utfordringer og som evner å tenke nye tanker om fremtidens Norge på dette området.

På forsiden nå