Adresseavisen mener

Bra hvis norske fylker får mer makt enn i dag

Et ekspertutvalg vil gi fylkene mer makt. Det er en god idé, men konsekvensene må vurderes grundig.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik vil få mer makt hvis regjeringens ekspertutvalg får gjennomslag. De vil flytte en rekke oppgaver til fylkeskommunene. 

Saken oppdateres.

Mer makt til fylkeskommunen. Det er budskapet i rapporten fra regjeringens ekspertutvalg. Utvalget vil gi fylkene en rekke nye oppgaver, blant annet integrering, barnevern og investeringer i lokalt næringsliv. Det statlige investeringsselskapet Siva, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Bufetat skal legges ned. I tillegg skal store deler av kulturfeltet flyttes fra staten til fylkeskommunene.

Rapporten er et innspill til regjeringens regionreform. Vi støtter at makt og oppgaver flyttes fra Oslo til fylkene, der beslutningene tas tettere på velgerne. For at reformen skal være levedyktig, må fylkene også kunne bruke sin makt til å løse flere oppgaver. Ellers har makten blitt flyttet, men bare på papiret.

LES OGSÅ: Ikke farlig å åpne for mer handel på søndag

De mest overbevisende forslagene i rapporten går ut på å gi regionene mer kontroll over investeringer i næringsliv og eiendom. Fylkeskommunene er nærmere det lokale næringslivet. Da kan det bli lettere å investere i de rette bedriftene og prosjektene. Det er det mye å vinne på.

Også kulturlivet kan vente seg endringer, hvis utvalget får gjennomslag. Ekspertene vil flytte ansvaret for museer, scenekunst og musikk til fylkeskommunen. Det kan være en fordel for kulturlivet at pengesekken styres av politikere som kjenner lokale scener og publikum.

Ekspertutvalget foreslår også at integrering og barnevern overføres til fylkeskommunene. Det er ikke åpenbart at det er klokt. Selv om integreringsarbeidet skjer lokalt, vil det være viktig å sikre at fagmiljøene i IMDi ikke forvitrer, dersom ansvaret for integrering flyttes fra stat til fylke.

LES LEDEREN: Stortinget lager «quick fix» på problemer de tror er like over alt

Barnevernet sliter allerede med å rekruttere kompetente fagfolk, og det er store forskjeller i tilbud og kvalitet. Det betyr at barn i svært vanskelige situasjoner får ulik oppfølging, avhengig av hvor de bor. Hvis det er fare for at fylkeskommunal kontroll vil gjøre forskjellene større, er det en vektig grunn til å la barnevernet forbli nasjonalt.

Når makten flytter på seg, innbærer det nye muligheter og nye farer. Det er bra at fylkene styrkes, men hvilke oppgaver de skal få ansvar for, må vurderes grundig.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå