Adresseavisen mener:

Fjern korken – slipp de gående frem

Nordre avlastningsvei skal lede biltrafikken utenom Trondheim sentrum. Men hver eneste dag dannes det lange køer ved Tollboden fordi bilene må stanse for å slippe de gående over.

Gangfeltet ved Tollboden på Nordre avlastningsvei er en falskehals som bør fjernes, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

I dag kalles veien Nordre avlastningssti på folkemunne.

Høyres forslag om en planfri overgang er interessant og kan bidra til å skape bedre flyt, både for bilister og gående.

LES OGSÅ: Vil fjerne flaskehals på Nordre avlastningsvei

Spesielt i rushtrafikken er det lange køer. Trafikkflyten hemmes, og køene vokser i begge retninger. Veien, som ble laget for å friste bilene ut av Midtbyen, oppleves derfor som dårlig planlagt, dårlig dimmensjonert, tungvint og treg. Det kan føre til at mange heller velger å kjøre gjennom sentrum.

Slik bør det ikke være. Vi har tidligere støttet planene om å begrense biltrafikken i Midtbyen. Olav Tryggvasons gate skal stenges for gjennomgangstrafikk. Innherredsveien er blitt miljøgate. Når de nye metrobussene kommer, blir det enda viktigere å lede biltrafikken utenom Midtbyen. Da må Nordre avlastningsvei være fri for unødvendige flaskehalser.

LES OGSÅ: Vedtok tre prøvetiltak for trafikken i sentrum

Høyres Niklaus Haugrønning foreslo i byutviklingskomiteen at det bør bygges en planfri overgang for fotgjengerne. På den måten kan flaskehalsen ved Tollboden fjernes. Hele ideen med å bygge en slik vei for å avlaste trafikken i Midtbyen, var nettopp å skape bedre flyt og fremkommelighet.

Bedre muligheter for de gående til å krysse Nordre avlastningsvei ved Tollboden ser ut til å være et fornuftig tiltak som vil gagne hele byen. Både gående, syklende, tungtransporten og privatbilene er tjent med at trafikken flyter på best mulig måte.

Det er foreløpig uklart hva en slik løsning vil koste. Derfor er det nødvendig å planlegge nå, slik at vi får på bordet om en slik investering er gjennomførbar. Når bystyret behandler årsbudsjettet for Miljøpakken 1. mars, bør det gis grønt lys for å utrede muligheten til å fjerne en irriterende og unødvendig flaskehals i bytrafikken.

På forsiden nå