Adresseavisen mener

Politiet kan ikke melde pass for publikum

Dersom du skal forhåndsbestille en passtime ved Sentrum politistasjon i Trondheim, må du smøre deg med tålmodighet.

Passkøen er for lang i Trondheim, og situasjonen er uholdbar, skriver Adresseavisen på lederplass. Allerede i februar var det mange i kø for en «drop in»-time for å få utskrevet pass.  

Saken oppdateres.

Selv om du bestiller i dag, må du kanskje vente i opptil to måneder før du får utskrevet nytt pass. I Oslo og Bergen er køen betydelig kortere. Situasjonen er uholdbar, og myndighetene må ta grep slik at systemet fungerer langt mer effektivt.

Adresseavisen skrev i fjor vår om det som kan kalles et passkaos i Trondheim. Lange køer både på forhåndsbestilte timer og «drop in»-timer, skapte panikk og trøbbel for trondhjemmere som skulle utenlands i sommerferien. Politimester Nils Kristian Moe lovet bot og bedring, og tilbudet ble utvidet med flere ledige timer. Mange trondhjemmere lærte en lekse av fjorårets problemer og medieoppslag og trodde de var ute i god tid da de bestilte time nå i lavsesongen februar. De ble likevel skuffet, ikke før i april er det ledig time.

LES OGSÅ LEDEREN: Kystad-saken har skapt en alvorlig tillitskrise

Justispolitiker Guro Angell Gimse (H) er en av dem som har gått hardt ut og krevd at politiet i Trondheim må ordne opp. Vi er enig med Gimse. Så lenge utstedelse av pass er en tjeneste som politiet skal levere, må landets politimestre disponere ressursene sine slik at oppgaven blir løst mer effektivt. Sentrum politistasjon har allerede gjort endringer og lærer opp flere pass-ansatte. Heldigvis har Stjørdal lensmannskontor brettet opp ermene, og hjulpet mange trondhjemmere med nytt pass på kort tid.

Hver enkelt av oss kan ikke forvente passtime på dagen. At folk dobbeltbooker timer og glemmer å avbestille, er også et problem som politiet ikke kan ta ansvar for. Likevel har denne offentlige tjenesten et forbedringspotensial i Trondheim. Samfunnet har endret seg, og politiet må tilpasse seg. Mange flere reiser utenlands, og færre har førerkort. Passet er vårt viktigste identifikasjonspapir, og det er i flere sammenhenger den eneste id-en som er gangbar.

Politimesteren peker på at politiet har mange oppgaver, og at noen oppgaver må prioriteres foran andre. Det er forståelig. Men hvis det er mangel på ressurser, må myndighetene sørge for at politiet får store nok bevilgninger. Politiet må på sin side bli enda mer fleksible. De bør utvide åpningstidene til kveld og helg når de ser at det tårner seg opp allerede før det som tradisjonelt er høysesong.

På forsiden nå