Adresseavisen mener

Museumsdebatt som bør engasjere mange

Styret i Museene i Sør-Trøndelag (Mist) sa nylig ja til planene om å bygge et nytt museum for kunst og design i Trondheim.

Både politikere og administrasjon bør ha høye ambisjoner i arbeidet med et nytt museum for kunst og design i Trondheim, skriver Adresseavisen på lederplass. Tomten til Trondheim kunstmuseum (bildet) er tidligere lansert som en mulighet.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

En fusjon høres ut som en klok beslutning. Likevel er det vanskelig å ha sterke meninger om nybygg og lokalisering før vi får presentert mulige kostnader og et forslag til tomt.

Trondheim kunstmuseum (TKM) i Bispegata og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (NKIM) i Munkegata vil etter alle solemerker bli slått sammen til ett nytt museum. Begge byggene er flotte kulturhistoriske bygg, men er dessverre i begredelig teknisk stand og er under stadig rehabilitering. Det er en ulempe både for kunstsamlingene og nye utstillinger. Blant annet er det ikke nok takhøyde for nye kunstuttrykk der store verker krever armslag.

Å bygge ut Kunstmuseet er allerede fremmet som et forslag, og et ferskt romprogram som kan tyde på at det er mulig å bygge på denne tomten. Kunstnere fra kunsthåndverksmiljøet er derimot skeptiske. De frykter at det blir enda trangere om plassen og at fagfeltet derfor vil tape på samlokaliseringen.

Petter Søholt, lederen for den foreløpige utredningen, lover derimot at alle kunstuttrykk skal få større plass uansett lokalisering. Direktøren for Kunstindustrimuseet, Åshild Adsen, mener at NKIM i Munkegata er en «kremtomt». Hun peker også på Leüthenhaven som et mulig alternativ.

Nå er det opp til Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune å utrede hvor det nye museet skal ligge, finansieringen og hvem som skal ha rollen som byggherre. Både politikere og administrasjon bør ha høye ambisjoner og sørge for framdrift i arbeidet. Det tar tid å finne penger nok til et såpass kostbart prosjekt. Hvis Trondheim søker og blir valgt til Europeisk kulturby i 2030, bør museet stå ferdig innen den tid.

Vi ser fram til en offentlig debatt om et nytt museum. Kunst og kultur er viktig for folk. Sammen med det kommende NTNU-senteret for kunst, arkitektur og musikk (KAM), blir et nytt museum en viktig brikke i arbeidet med å utvikle Trondheim som kulturby og Trøndelag som kulturregion. Denne debatten bør derfor engasjere mange.

På forsiden nå