Adresseavisen mener

Miljøgater gjør byen til et bedre sted å handle

Prøveprosjektet for miljøgate i Olav Tryggvasons gate kan bli et viktig bidrag til å sikre Midtbyen som handels- og kultursentrum i årene som kommer.

Olav Tryggvasons gate skal bli miljøgate. Det er klokt å legge opp til prøveprosjekter og trinnvise tiltak, slik politikerne nå har gjort, når restriksjoner skal innføres, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

I formannskapet justerte politikerne på rådmannens forslag og innfører nå en litt mer forsiktig og trinnvis reduksjon av biltrafikk enn det opprinnelige forslaget. Vi er ikke i tvil om at færre biler i Midtbyen er god og ønsket byutvikling. Men det er klokt å legge opp til prøveprosjekter og trinnvise tiltak, slik politikerne nå har gjort, når restriksjoner skal innføres.

LES OGSÅ: Politikerne endret rådmannens forslag om miljøgate

Med de endringene som ble vedtatt denne uken, føler handelsnæringen seg hørt. Det skaper større grunnlag for ordninger som er bra for alle og som det er bred enighet og forståelse rundt. Skal slike restriksjoner fungerer godt, er det best at de ikke tvinges gjennom, men at de innføres fordi alle ser nytten av dem.

Olav Tryggvasons gate er en av byens viktigste handelsgater. Nå skal gata stenges for gjennomkjøring mellom Munkegata og Kjøpmannsgata, og Bakke bru stenges for biltrafikk. Syklistene får egen sykkelvei, og fotgjengerne får bredere fortau. Det er en riktig og nødvendig utvikling som vil forandre en trafikkert handelsgate om til ei miljøgate der gående og syklister slippes frem og der kollektivtrafikken prioriteres fremfor privatbilene. Det skaper en bedre midtby der folk kan trives.

Det er viktig å føre en politikk i Trondheim som tar vare på Midtbyens unike og viktige rolle. Samtidig er det helt nødvendig å legge til rette for en utvikling der stadig flere setter igjen bilen hjemme og heller velger buss, beina eller sykkelen.

Det er ikke vanskelig å forstå at handelsstanden er bekymret for Midtbyens fremtid. Men det er liten grunn til å tro at flere biler i byen vil være løsningen på Midtbyens utfordringer.

Fra 1. juli får vi testet effekten av en bilfri hovedåre gjennom Midtbyen, uten at tiltakene er så omfattende at de skaper problemer andre steder i byen. Da kan det bli handel, servering og kultur langs de nye fortauene. Det er en byutvikling vi har stor sans for.

På forsiden nå