Adresseavisen mener

Et fornuftig kompromiss om bygging på Overvik

Samtlige partier i formannskapet, med unntak av Frp, stiller seg bak de nye planene for boligbygging på Overvik. Det er på høy tid at politikerne kommer sammen for å løse opp i den politiske floken som boligprosjektet har skapt.

Det brede politiske kompromisset om boliger på Overvik er et skritt i riktig retning. Vi er glade for at det nå varsles en ny politisk kurs for mer jordvern i Trondheim, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Nå skal den nye skolen planlegges innenfor Overviks grenser, og ikke på NTNUs landbrukstomt. Veien som var foreslått over Presthus gård, skal nå legges på Overviks egne områder. Skolens lokalisering hindrer at enda mer dyrket mark blir ødelagt, og veiløsningen stikker ikke lenger kjepper i hjulene for Felleskjøpets planer om å skape en opplevelsesgård for bynært landbruk på Presthus.

LES OGSÅ: Overvik-forlik vedtatt i bygningsrådet

Det er både riktig og rettferdig at prosjektet på Overvik utvikles innenfor grunneiernes egne områder, og at de ikke lenger forsøker å skyve problemene over på naboene. Adresseavisen har i lang tid skrevet om prosjektet og de merkelige planene om å flytte skolen ut av området.

Jordene på Overvik burde fortsatt vært brukt til å dyrke mat. Men et solid flertall i Bystyret vil at det skal bygges boliger der. Dermed handler det nå om å sørge for at boligbygging langt unna sentrum ikke utfordrer målet om å holde biltrafikken nede og å bevare så mye som mulig av dyrket mark. Dette vedtaket er et skritt i en slik retning fordi det sparer mer dyrket jord enn de opprinnelige planene.

Det er likevel overraskende at det har tatt så lang tid å komme frem til et kompromiss. Ap har for lenge inntatt en steil holdning i Overvik-saken og snudde ikke før i tolvte time. Dersom Ap hadde lyttet mer til sine samarbeidspartnere, ville en opprivende og konfliktfylt prosess vært unngått. Når også Høyre stemmer for, sikres et bredt flertall. Vi liker at det utøves godt politisk håndverk i lokalpolitikken.

Det er gledelig at flertallet varsler en ny politikk som skal sikre et bedre jordvern i Trondheim. Kommunen har vært en versting i lang tid. Det er vårt håp at byens politikere tar jordvern mer på alvor i årene som kommer. Vi kan ikke fortsette en byutvikling som ødelegger matjorda. Byen må vokse i sentrum, ikke på åkrene i utkanten. Det brede kompromisset om Overvik bør være starten på en ny æra i boligpolitikken i Trondheim.

På forsiden nå