Adresseavisen mener

Rystende forhold i svinenæringen i Norge

Mattilsynet har avdekket graverende forhold i norsk svinehold. En holdningsendring er nødvendig.

Svinenæringen har et dyrevelferdsproblem som må løses. 

Saken oppdateres.

I fjor fikk vi se rystende bilder av en gris som slepte seg over gulvet med forbeina fordi bakparten nesten var lammet. En syk gris lå i bingen sammen med de andre dyrene, uten tilsyn. At det stadig finnes slike tilstander i norsk svinehold, er både etisk og moralsk forkastelig.

Tirsdag 5. juni la Mattilsynet fram den endelige rapporten om svinenæringa i Rogaland. De har undersøkt 228 av 581 besetninger med slaktegris. Selv om det er en nedgang i avvikene, fattet Mattilsynet hastevedtak i 97 tilfeller. Grunnen var at oppfølgingen av syke og skadde dyr var for dårlig. Det er uakseptabelt. Svin er mer enn kotelettmaskiner. De fortjener bedre liv enn dette.

LES LEDEREN: Dyrene skal ikke lide for å gi oss billig ribbe til jul

Geir Heggheim, sjef for Nordsvin, ber om at bildet av næringa nyanseres. Mattilsynet har undersøkt de 40 prosentene der risikoen for dårlig dyrevelferd var høy, og gir ikke nødvendigvis et riktig helhetsbilde, hevder han. Selvsagt er det mange i svinenæringen som tar godt vare på dyrene sine. Likevel er omfanget av de graverende forholdene som er avdekket i Rogaland så stort at det er åpenbart at næringen har et dyrevelferdsproblem som må løses.

«Rydd opp eller legg ned», sa landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til svinenæringen under Bondetinget på onsdag. Det var et klart og betimelig krav. Heldigvis ga mange av delegatene uttrykk for støtte til Dale. Anna Nergaard Rathe fra Sør-Trøndelag Bondelag lanserte en nullvisjon for dyrevelferd. Det er en visjon vi stiller oss helhjertet bak. Én dyretragedie er én for mye.

LES OGSÅ: Endelig får vi et forbud mot pelsdyroppdrett

Nå må nullvisjonen følges opp med handling. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, ga uttrykk for at Bondelaget vil gå inn for at alle slaktegrisprodusenter slutter seg til Dyrevelferdsprogrammet, som blant annet skal sørge for pålagte veterinærbesøk. Kontroll er nødvendig for å gjenreise tilliten til næringen, og det er bra at initiativet kommer fra landbruket selv.

Dagens situasjon er ikke holdbar. Det handler ikke bare om forbrukernes tillit til norsk kjøttproduksjon og svinenæringas omdømme, men om hvordan dyra har det. Som andre levende vesener kan svin føle smerte, glede og frykt. Alle som aler opp dyr har et moralsk ansvar for å gi dem gode liv. Det er tydelig at noen norske svinebønder ikke har tatt det innover seg. En holdningsendring er nødvendig, og den må komme raskt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå