Adresseavisen mener

På tide å skjerpe inn på bruk av glattcelle

Norsk praksis for å sette mennesker på glattcelle har til nå ikke vært i samsvar med menneskerettighetene. Når regjeringen nå foreslår endringer, er det på høy tid.

Regjeringen foreslår å stramme inn på reglene for bruk av glattcelle. Det er på høyt tid at vi får regler som samsvarer med menneskerettighetene, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Regjeringen sender et nytt forslag ut på høring. Der lanseres to ulike løsninger: Enten skal de som pågripes av politiet framstilles for retten senest den andre dagen etter pågripelse. Eller så skal en slik framstilling skal skje innen 48 timer. I tillegg legges det opp til endringer slik at det skal bli mulig med besøk for dem som sitter på glattcelle, samvær med andre innsatte og mulighet til å ta med seg private eiendeler.

Våre regler og praksis for bruk av politiarrest har ført til at Norge er blitt kritisert for ikke å følge en praksis som samsvarer med menneskerettighetene. Den europeiske torturovervåkningskomiteen har lenge ment at vår praksis er skadelig. Det svekker vår troverdighet i arbeidet med å fremme menneskerettigheter. Venstre har tidligere fremmet en rekke lovforslag for å justere reglene. Nå ser det ut til at de har sikret flertall for en overmoden reform.

Dagens regelverk opererer med ulike frister for hvor lenge man kan sitte på glattcelle og hvor lang tid det kan gå før en som er siktet fremstilles for retten. Statistikken viser at det fortsatt er mange som sitter for lenge på glattcelle, selv om tallet har gått betydelig ned i de senere år.

Politiet må ha nok ressurser og tid til å starte etterforskning etter at de har pågrepet en mistenkt for en forbrytelse. Men å sette folk på glattcelle er et alvorlig tiltak som må begrenses så mye som mulig. Ved å skjerpe inn tidsrommet før retten vurderer saken, åpnes det for en mer human praksis.

Vi er enig med Venstres leder, Trine Skei Grande, som sier at glattcelle ikke er et egnet sted for å oppbevare folk. Det er best egnet for å sove ut rusen i eller for å roe ned personer. Det har lenge vært bred politisk enighet om å endre på regelverket. Det er på tide at den enigheten fører til en ny og bedre praksis.

På forsiden nå