Adresseavisen mener

Kystad-saken viser at vi trenger mer åpenhet

Riksadvokaten har gitt Adresseavisen innsyn i politiavhørene i Kystad-saken. Det er en åpenhetslinje som bør bli vanlig når politiet etterforsker straffesaker.

Riksadvokaten har gitt offentligheten innsyn i politiavhørene av Rune Olsø og Geir Waage i Kystad-saken. Det er en åpenhetskultur som er viktig. Nå må Stortinget følge opp med lovendringer som gir offentligheten lovfestet innsyn i rettsprosessene, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

I dag har ikke offentligheten rett til å lese dokumentene i en straffesak, men det kan søkes om innsyn. Avhørsdokumenter står i en særstilling ifølge dagens regelverk. Riksadvokaten har sendt ut et rundskriv som vektlegger åpenhet, og her ligger det en mulighet for Stortinget til å følge opp med en lovendring. Det bør de snarest gjøre.

I Kystad-saken søkte Adresseavisen om å få lese avhørene, og Riksadvokaten åpnet for det. På den måten fikk alle kjennskap til hva sentrale folkevalgte politikere har forklart seg om i en sak som fortjener offentlighetens kritiske blikk. Siden forholdene som etterforskes er nært knyttet til rollene Rune Olsø og Geir Waage har hatt som folkevalgte politikere, og saken ikke blir belyst i en rettssak, er det rett og rimelig at avhørene gjøres kjent for oss alle.

Riksadvokatens avgjørelse er riktig og viktig. I begrunnelsen heter det at pressen har en særlig viktig oppgave i å informere om saker av allmenn interesse og at det er i fellesskapets interesse at slike forhold avdekkes. Vi hilser en mer åpen linje fra Riksadvokaten velkommen, men den samme åpenheten bør lovfestes av Stortinget.

Norge bør legge seg på samme linje som våre svenske naboer gjør. Der er alle dokumenter i en straffesak offentlig tilgjengelig etter at tiltale er tatt ut. En slik åpenhet er med på å kvalitetssikre etterforskningen i straffesaker fordi offentligheten kan følge med på hvilke bevis som vektlegges og som fører til en eventuelt domfellelse eller frifinnelse.

Åpenhetskulturen må også omfatte flere områder. I 2015 vedtok Stortinget å be regjeringen opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre mer åpenhet om hvem som eier norske selskap og hva disse foretar seg. Finansminister Siv Jensen foreslår lovregler som skal gi offentligheten bedre oversikt over hva norske foretak driver med. Et register er viktig for å bekjempe blant annet terrorfinansiering og skattesnusk, og må på plass. Men det er fortsatt en vei å gå for å få til lover som sikrer mer åpenhet, ikke minst i rettssystemet.

På forsiden nå