Adresseavisen mener

Nå må det ryddes opp i Trondheim Spektrum

Oppkjøpet Trondheim Spektrum har gjort av Trondheim Catering fremstår som et forsøk på å rette opp en alvorlig tabbe med en ny.

Det må ryddes opp i de økonomiske disponeringene i selskapet Trondheim Spektrum, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev onsdag om disposisjonene som styret i Trondheim Spektrum utførte da de i 2007 inngikk en kontrakt med Trondheim Catering om 10 års enerett til all servering i hallene på Øya. Kontrakten ga også opsjon på ytterligere forlengelse i to ganger fem år. Kontrakten ble ikke lagt ut på anbud.

Da styret i 2017 vedtok at serveringskontrakten skulle ut på anbud, varslet eieren av Trondheim Catering erstatningskrav. For å unngå en slik rettslig tvist bestemte styret seg heller for å kjøpe cateringselskapet for 6,6 millioner kroner. I tillegg fikk eieren av cateringselskapet ta ut 4,8 millioner kroner i utbytte før Spektrum overtok selskapet.

Alt tyder på at kontrakten fra 2007 skulle ha vært lagt ut på anbud slik at flere kunne konkurrere. Selv om Trondheim Spektrum nå eier cateringselskapet er det mye som taler for at en ny cateringavtale også må ut på anbud. Slik saken fremstår må det være et soleklart ansvar at Trondheim kommune, som er den største eieren, sørger for å rydde opp. Det ansvaret hviler særlig på rådmannen og ordføreren i Trondheim.

Det er underlig at kommunen i over 10 år ikke har grepet inn for å sørge for å rydde opp i et selskap der kommunen eier 80 prosent av aksjene. I denne perioden har Trondheim kommune hatt representanter i selskapets styre. Det er gjennomført en rekke generalforsamlinger i selskapet i løpet av disse årene. Det burde derfor ikke manglet på anledninger til å etterspørre detaljer og juridiske vurderinger om hvordan cateringdriften ved Trondheim Spektrum har vært gjennomført. Det er nettopp på generalforsamlingene og i styremøtene at kommunen skal utøve sin eierskapsrolle. Her ser det ut som om det ansvaret ikke er tatt alvorlig nok.

LES OGSÅ: - 90 mill. er mye penger. Det er overraskende stort

Nå må det ryddes opp. Byggprosjektet på Øya skaper strid og etterlater mange spørsmål. Prosessen rundt vedtakene om bygging har vært for dårlige. I tillegg har Spektrum allerede bedt om ytterligere 90 millioner for å bygge den omstridte hallen. Alle forhold rundt Trondheim Spektrum bør gås etter i sømmene slik at både byggeprosess og økonomiske avtaler følger intensjonene.

På forsiden nå