Adresseavisen mener

Trenger Lade enda flere kjøpesenter?

Planene om et nytt kjøpesenter i den gamle verkstedhangaren på Lade skaper strid. Byens politikere må tenke seg godt om og spørre seg selv om byen trenger flere kjøpesenter på Lade og hvilke varer de skal selge der.

Den gamle verkstedhangaren på Lade skal bygges om til kjøpesenter. Nå er det oppstått strid om hvilke type butikker som skal inn her. Nå har bygingsrådet mulighet til å styre byutviklingen, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Det er Dolphin eiendom som nå bygger om den gamle hangaren og skal gjøre den om til et nytt kjøpesenter. Dit skal blant annet sportsgiganten XXL, Rusta, Power og Jula flytte inn om et års tid. Men nå har eierne av Lade Arena klaget saken inn til kommunen og mener prosjektet bryter med reguleringsplanen fra 2012. Klageren mener planen ikke åpner for detaljhandel på de markedsområdene som skal inn i senteret, men gjelder for plasskrevende varer som biler, maskiner og trelast. Derfor kommer saken til politisk behandling i bygningsrådet over sommerferien.

LES OGSÅ: Varaordføreren skeptisk til kjøpesenter i hangaren

I et gammelt vedtak fra 2012 har bystyret gitt tillatelse til at verkstedhangaren kan bli bygd om til kjøpesenter. Det vedtaket gjelder fortsatt, men politikerne kan avgjøre hvilke type varer som skal selges i et slikt nytt senter.

Lade er allerede i dag tettpakket med kjøpesenter og parkeringsplasser. Samtidig opplever handelsstanden i Midtbyen sviktende omsetningstall og en rekke konkurser. Vi har på lederplass oppfordret byens politikere til å gjøre sitt for å hjelpe butikkene i Midtbyen til å overleve. Det kan gjøres ved å si mer ja til utradisjonelle løsninger og nye måter å drive butikk på som kan tilby noe annet enn kjøpesentrene utenfor sentrum gjør. Det kan også gjøres ved å styre utviklingen slik at nye kjøpesenter ikke utkonkurrerer Midtbyen, eller ved å si nei til nyetableringer av store senter.

Enda et nytt kjøpesenter på Lade, som skaper mer biltrafikk og økt konkurranse i markeder som sport og elektronikk, er ikke godt nytt for Midtbyen. Det er flott at den gamle hangaren på Lade pusses opp og bevares for ettertiden. Men bygningsrådet bør tenke seg om før de avgjør hvilke typer butikker som skal utgjøre et nytt senter på Lade. Den muligheten til å styre byutviklingen bør politikerne benytte seg av.

På forsiden nå