Adresseavisen mener

Tiden er inne for en ny politisk styringsform

Fra 2020 skal Trondheim og Klæbu kommuner slås sammen. Det burde være en utmerket anledning til å innføre en ny styringsform som gir politikerne et tydeligere ansvar.

Når Trondheim og Klæbu blir slått sammen er den nye kommunen overmoden for en byregjering og parlamentarisme, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Saken oppdateres.

Den nye kommunen er overmoden for en byregjering og parlamentarisme.

Førstkommende torsdag behandler bystyret i Trondheim et forslag til politisk organisering av den nye kommunen etter 2019. Forslaget fra rådmannen legger opp til at et sammenslått Trondheim og Klæbu fortsatt skal styres etter dagens system, med rådmann, formannskap og kommunestyrekomiteer. Det er på tide å skrote denne ordningen, og sørge for et system som plasserer makt og ansvar der den hører hjemme – hos de folkevalgte politikerne.

I Trondheim har det lenge vært et klart politisk flertall for å innføre parlamentarisme og styre byen etter samme prinsipp som blant annet i Oslo og Bergen. Men etter hvert valg har spørsmålet blitt lagt bort under forhandlingene mellom partiene. Det er særlig de små partiene som Senterpartiet, KrF og SV som har sørget for at Trondheim ikke allerede har på plass en byregjering.

I forbindelse med sammenslåingen mellom Trondheim og Klæbu har et stort flertall i Trondheim gått inn for parlamentarisme, mens kommunestyret i Klæbu har enstemmig sagt nei. Det samme spørsmålet vil trolig komme opp igjen ved konstitueringen av det nye bystyret etter valget i 2019. Men det bør være avklart i forkant av valget neste høst.

Det ville vært naturlig at man allerede nå vedtok å avvikle rådmannsfunksjonen og gi mer ansvar til politikerne. Vi har lenge sett at det politiske flertallet i Trondheim skylder på rådmannen når noe går galt. Et parlamentarisk system vil stille politikerne mer til ansvar, skape et bredere engasjement i befolkningen og sørge for at byens regjering kan kastes av bystyret dersom de ikke gjør jobben sin.

Ved sammenslåingen skal to ulike administrasjoner og politiske kulturer smelte sammen. Fremfor å lage et omfattende reglement basert på dagens styreform, burde den nye kommunen starte med blanke ark og parlamentarisme fra første dag.


Kreditering: INGRID MEISINGSET/MORTEN LANGFELDT DAHLBACK

På forsiden nå