Adresseavisen mener

En byplanlegging som bør gi strykkarakter

Lade får enda et kjøpesenter. Og Midtbyen sliter. Det er umulig å redde Midtbyen dersom nye butikker med store parkeringsplasser stadig popper frem i utkanten.

Etableringen av et nytt kjøpesenter i den gamle hangaren på Lade vil skape enda dårligere kår for handelen i Midtbyen, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Den gamle flyhallen på Lade er under rehabilitering og skal bli et nytt kjøpesenter. Reguleringsplanen for området la opp til at hallen kunne brukes som butikk for plasskrevende varegrupper som biler, landbruksmaskiner, hagemøbler og trelast. Men slik blir det ikke.

Administrasjonen i kommunen har gitt en rammetillatelse som åpner for at det nå kan selges blant annet sportsutstyr og elektronikk i det nye senteret. Sportsgiganten XXL, Rusta, Power og Jula skal flytte sin virksomhet dit. Heldigvis opprettholdt administrasjonen bestemmelsen om at det ikke skal selges dagligvarer der. Likevel er etableringen på Lade problematisk. Selv om politikerne vil, blir det vanskelig å snu nå.

Bygningsrådet skal tirsdag ta stilling til om en klage fra konkurrerende varehus. Den dreier seg om hvilke butikker som skal få etablere seg i det nye senteret. Spørsmålet er om klagen skal behandles eller ikke. Klagerne mener det administrative vedtaket bryter med bestemmelsene for hvilke typer butikker som kan være der. Klagen er levert etter at den formelle fristen har gått ut, og rådmannen innstiller på at den skal avvises.

Det er problematisk at den nye tillatelsen som åpner for sports- og elektronikkbutikker ikke er politisk behandlet. Det er vanskelig for bygningsrådet å endre på vilkårene for et kjøpesenter som er under bygging og hvor leietakerne allerede er på plass. Det er underlig at administrasjonen ikke sørget for politisk ryggdekning da de åpnet opp for sportsutstyr og elektronikk i et senter som var tiltenkt bilforretninger og hagesenter. Nå er det vanskelig å gjøre om på vedtaket fordi byggingen har kommet så langt.

Dette er byplanlegging som står til strykkarakter både praktisk og innholdsmessig. Det nye senteret vil gi Midtbyen enda dårligere kår. Senteret vil bidra til å flytte enda mer av handelen til denne bilbaserte bydelen. Midtbyen kan ikke overleve på gode intensjoner. Det kreves politisk styring dersom butikkene i byen skal overleve.

På forsiden nå