Adresseavisen mener

Velfortjent jackpot til laksekommunene

Trønderske oppdrettskommuner fortjener hver million de har fått fra Havbruksfondet.

Havbruksfondet gir avkastning. Det betyr friske penger til laksekommunene. Bildet viser en merd utenfor Frøya. 

Saken oppdateres.

I år har Trøndelag fått jackpot fra Havbruksfondet, som gir penger til oppdrettskommuner. Frøya sitter igjen med nesten 103 millioner, Hitra med over 61 millioner og Snillfjord med omtrent 22 millioner kroner. Trøndelag fylkeskommune mottar 76,2 millioner. Det er dem alle vel unt.

Kommunene fortjener belønning for å stille areal til disposisjon til en av Norges viktigste eksportnæringer. Statssekretær Roy Angelvik (Frp) sier til Hitra-Frøya at de som styrer oppdrettskommunen «kan klappe seg på skuldra for at de har vært så framsynte og offensive i forhold til å ha oppdrett». Det er en uttalelse vi stiller oss bak.

LES OGSÅ: La lakseoppdretterne betale for seg

Sjømat er en av Norges største eksportvarer, og næringa er i rivende utvikling. Ved å satse på havbruk har kommuner som Frøya, Hitra og Snillfjord blitt en sentral vekstmotor i trøndersk næringsliv, en posisjon de har gode grunner til å være stolte av. At de nå får belønning i form av friske midler til skole, sykehjem og andre oppgaver, skulle bare mangle. Det betyr ikke at fonds ordningen er problemfri.

Inntektene til Havbruksfondet kommer fra vekst i laksebransjen. Mer spesifikt går åtti prosent av pengene oppdretterne betaler for fortsatt vekst direkte til fondet, mens resten går til staten. Konsekvensen er at fondet vil vokse i gode tider, men ikke i dårlige. Selv om alle forventer at laksenæringa skal vokse kraftig de neste årene, er det ingen garanti for at veksten vil være stor hvert eneste år. Dermed vil utbetalingene fra fondet variere, og det blir vanskelig å støtte seg på inntekter derfra for å finansiere kommunale tjenester.

LES LEDEREN: Stjørdals havneplaner åpner nye muligheter

Mer stabile inntekter for kystkommunene kan sikres gjennom en grunnrenteskatt på oppdrett, som for tiden blir utredet av en ekspertgruppe på oppdrag fra Finansdepartementet. I dag betaler oljebransjen og vannkraftnæringa en slik skatt. Grunnen er at de får store inntekter ved å utnytte begrensede naturressurser. Det gjelder også oppdrettsnæringa.

En risiko ved en slik skatt er at den kan bli en ren inntektskilde for staten. Det bør ikke skje. Skal Havbruksfondet suppleres med en grunnrenteskatt, bør en stor del av inntektene fra skatten gå til kommunene. Det er tross alt lokalsamfunnet som åpner kystlinjen for oppdrett. Da er det også de som fortjener brorparten av belønningen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå