Adresseavisen mener

Når Norge går bra, blir det dyrere å ha gjeld

Det er nesten helt sikkert at renta kommer til å øke for første gang siden 2011.

Torsdag vil sentralbanksjef Øystein Olsen etter alt å dømme heve renten for første gang siden 2011. 

Saken oppdateres.

En av fem nordmenn tror ikke rentene vil gå opp, ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Torsdag vil det nesten helt sikkert vise seg at tvilerne tar feil. Da vil Norges Bank etter alt å dømme øke styringsrenten. Det bekrefter at det går bra med norsk økonomi, men på sikt kan det svi for norske husholdninger.

LES OGSÅ: Bra at det blir lettere å unngå  luksusfellen

At renten økes, er et tegn på at det går bra i Norge. Arbeidsledigheten har sunket det siste året, oljeprisen er høy og økonomien vokser. I første omgang skal renten sannsynligvis økes med 0,25 prosentpoeng. Det vil gi en styringsrente på 0,75 prosent. Dermed følger Norges Bank etter de amerikanske og britiske sentralbankene, som har hevet renten flere ganger de siste årene.

Det er positivt at rentene begynner å gå opp. Etter finanskrisen i 2008 har rentene i EU og USA vært svært lave. Å låne penger har nesten vært gratis. For å stille forberedt dersom handelskriger eller en ny finanskrise rammer verdensøkonomien, er det en fordel å kunne senke renten for å gjøre det lettere å få lån og øke investeringsviljen.

Når rentenivået nærmer seg null, har man ingenting å gå på i nedgangstider. Høyere rente gir dermed en viss trygghet. Samtidig vil det norske rentenivået fortsatt være lavt, og en økning til 0,75 prosent vil neppe påvirke boligmarkedet, som regnes som en av de største risikofaktorene for norsk økonomi. Heldigvis kan krav til egenkapital og maksgrensen på boliglån på fem ganger inntekten bidra vel så mye som en noe høyere rente.

LES LEDEREN: Den som har unnet seg Gucci-briller, kan bli tvunget tilbake til First Price-hylla

Det er nok en del som svetter litt over at rentene begynner å røre på seg. I snitt har nordmenn en gjeld på over det dobbelte av inntekten, et rekordhøyt nivå. Flere sier i undersøkelser at de ikke vil klare en renteoppgang på ett prosentpoeng. Skal vi tro Norges Banks prognoser, vil renta komme opp på mellom to og fire prosent innen 2020. På sikt kan det dempe gjeldsveksten, og en del vil få mindre å rutte med.

Nordmenns høye gjeldsnivå gjør det vanskelig å forutse hvilken effekt renteøkninger vil ha. Derfor er det bra at sentralbanken vil følge sitt eget råd om å gå varsomt fram. Mange trenger tid til å venne seg til at det blir dyrere å ha gjeld. Det gjelder ikke minst de tvilende 20 prosentene. Torsdag kan de komme til å måtte lære en lekse.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå