Adresseavisen mener

Ikke straff barnehager som har gjort jobben sin

Bemanningsnormen i barnehagene sikrer ekstra penger til barnehager som i dag har for lav bemanning. I Trondheim kommune får 22 barnehager til sammen ti millioner kroner for å øke antall ansatte.

Berg barnehage får ikke ekstra midler fra staten. Det er lett å forstå at barnehager som allerede har gjort jobben med å oppfylle bemanningsnormen føler seg urettferdig behandlet, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Men de som allerede har satset på økt bemanning, får ikke en krone. Det er lett å forstå at barnehager som ikke får ekstramidler føler seg urettferdig behandlet.

LES OGSÅ: - Det oppleves urettferdig, og som en straff fordi vi er flinke

Ved Berg barnehage i Trondheim har de 0,1 barn for «lite» til å få sin del av ekstrabevilgningen på over 430 000 kroner. Siden den private barnehagen har satset på økt bemanning og flere pedagoger, får de ikke en del av potten som andre barnehager mottar. På den måten «straffes» barnehagen for å allerede ha styrket bemanningen, slik Stortinget har ønsket. En slik forskjellsbehandling av barnehager som allerede har styrket bemanningen, er merkelig.

Det er etter hvert blitt en trend i samfunnet at det skal fastsettes sentrale normer. I barnehagene, skolene og i eldreomsorgen er rikspolitikernes løsning på problemene å vedta normer som kommunene må oppfylle. Det er et godt tiltak å styrke bemanningen i barnehagene, men å lage nasjonale regler som skal passe alle, er ikke nødvendigvis løsningen på problemene lokalt.

Mens det i én barnehage kan være behov for flere ansatte for å skape gode tjenester, kan det i andre barnehager være bruk for økte ressurser til andre tiltak enn flere ansatte. Gjennom bemanningsnormer lager Stortinget en nasjonal løsning på utfordringer som ikke er like over alt.

Eksemplet fra Trondheim viser hvor firkantet og lite treffsikker slike sentrale normer fungerer i virkeligheten. Det er ikke gitt at nasjonale bemanningsnormer løser utfordringer som finnes i ulike barnehager. Flere ansatte kan være riktig medisin for mange, mens andre barnehager heller kan ha behov for å bruke penger på andre tiltak.

Derfor bør Stortinget sørge for gode rammevilkår for å drive barnehager og overlate et større ansvar til de som jobber lokalt. De vet best hvordan pengene kan brukes for å skape best mulige tilbud for barna som går der.

På forsiden nå