Adresseavisen mener

Verdenssamfunnet står foran sin viktigste prøve

Global oppvarming truer hele vår eksistens. Det nytter ikke lenger å klamre seg til håpet om at temperaturøkningene skyldes naturlige svingninger.

Den nye rapporten fra FNs klimapanel er skremmende og tydelig. Utslippene av klimagasser må ned og det må skje fort. Verdenssamfunnet står foran enorme oppgaver dersom vi skal begrense den globale oppvarmingen, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Det trengs handling, forskning, teknologisk nyvinning, politisk handlekraft og overnasjonale løsninger for å snu en utvikling som er i ferd med å lede jordkloden inn på et katastrofalt spor. Vi er nødt til å ta de advarslene som kommer fra kompetente forskere med høy ekspertise på klimaområdet på alvor.

Den nye rapporten fra FNs klimapanel er skremmende og tydelig. Utslippene av klimagasser må ned. Skal vi nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må det omfattende endringer til, og de må komme nå. En økning i den globale gjennomsnittstemperaturen utover dette vil gi enorme skadevirkninger, mer ekstremvær og svikt i matproduksjonen over store deler av verden.

I 2015 nådde jordkloden en økning i den globale middeltemperaturen på én grad i forhold til førindustriell tid. Verdens ledende klimaforskere mener denne økningen er et symptom på en ubalanse i klimasystemet som er forårsaket av menneskelig påvirkning og utslipp av CO₂.

I tillegg til omfattende kutt i utslipp av CO₂ må dagens energiproduksjon endres dramatisk og raskt. Teknologien må spille med, og det må på plass funksjonelle ordninger for fangst og lagring av klimagasser. I en slik krevende omstilling må alle bidra. Det er fortsatt mulig å snu utviklingen, men da må endringene skje fort.

Det er bare rett og rimelig at verdens rikeste land, som Norge, tar et lederansvar og viser vei i omstillingen og den teknologiske utviklingen som kreves. Selv om de norske utslippene er små i en global sammenheng, er det rike land som Norge som må sette seg i førersetet.

I en årrekke har verdens politikere holdt flotte taler og hatt høye ambisjoner om å redusere klimautslipp og skape et grønt skifte. Mye har skjedd, ikke minst på den teknologiske siden Men utslippene av klimagasser øker fortsatt. Nå viser all forskning at vi er nødt til å handle. Vi har ikke lenger valget om å snu oss bort og håpe at den globale oppvarmingen går over av seg selv.

På forsiden nå