Arbeid burde vært lykken i livet

Debatten om sekstimers arbeidsdag har igjen blusset opp. Fra LO, SV, Rødt og MDG høres det fortsatt ut som om arbeid er et nødvendig onde vi bare må finne oss i. Sekstimersdagen for alle er ikke veien å gå.

Sekstimers arbeidsdag for alle er ikke veien å gå, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Når tilhengerne av sekstimersdagen argumenterer høres det ut som om de mener at arbeid utelukkende er noe vi går til for å skaffe oss penger til brød og smør. For de aller fleste av oss er arbeidet vårt en viktig del av livet og vår identitet. Gjennom yrkeslivet bidrar vi alle til produksjon av varer og tjenester, til å skape verdier, bygge landet og til å realisere oss selv. Partier som er med på å spre holdninger om at arbeid er en byrde, er på ville veier.

Nå har også lederen av Ap's arbeidslivsutvalg, Arild Grande, lansert et forslag om å gi statlig tilskudd til bedrifter som vil teste ut sekstimersdagen. Forslaget skal få folk til å stå lenger i jobb og redusere sykefraværet, særlig i de mest belastende yrkene. Det er fornuftig å tenke nye tanker om arbeidslivet, men slike tiltak bør handle om mye mer enn å gi enkelte kortere arbeidstid.

I nær fremtid må flere jobbe og stå lenger i arbeid, hvis vi skal sikre en bærekraftig velferdsstat. Vi lever i et samfunn der det på en rekke områder er behov for aktivitet 24 timer i døgnet. Verken et sykehjem, en politistasjon eller mange av våre industribedrifter stenger når klokka blir fire på ettermiddagen. Kortere arbeidsdager kan derfor føre til enda mer belastende turnusordninger, mer nattearbeid og større belastning enn dagens arbeidstidsordninger. En slik ordning kan like gjerne slå negativt ut på sykefravær og økt yrkesdeltakelse.

Ved Tines anlegg på Heimdal har de innført seks-timersdag. Da gikk sykefravær ned og produksjonen opp. Det er fint at enkelte bedrifter kommer frem til bedre måter å organisere seg på og øker produksjonen, men slike ordninger kan ikke gjelde for alle. I stedet for stadige krav om kortere arbeidsdag og mer fritid, trenger vi løsninger som får flere inn i arbeids-livet, legge til rette for ordninger der eldre ønsker å stå lenger i jobben og å skape arbeidsplasser der folk trives, yter og utvikler seg.

På forsiden nå