Adresseavisen mener

Kommunen må lytte til dem som bruker byen

Rådmannen i Trondheim har foreslått å lage en plan for å endre kjøremønsteret for biler i Midtbyen. Den var i utgangspunktet ikke tenkt sendt ut på høring slik at byens innbyggere og næringsliv kan få sagt sitt.

Formannskapet i Trondheim har bestemt at innbyggerne og næringslivet skal bidra med sine innspill når nytt kjøremønster i Midtbyen skal utarbeides. Det er et riktig vedtak, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Det er bra at politikerne i formannskapet sørget for at den likevel skal det.

Planen rådmannen vil lage, skal legge forholdene til rette for metrobussene. Det er viktig å gi bussen prioritet gjennom byens gater, men næringsliv og brukere av Midtbyen må også få mulighet til å komme med innspill. I dag preges mye av debatten om trafikken i Midtbyen av harde konflikter. Mer åpenhet og en administrasjon og politikere som lytter til råd, vil være med på å dempe konflikter.

LES OGSÅ: Midtbyen skal få nytt kjøremønster - igjen

I rådmannens forslag ble det lagt opp til at det skulle utarbeides en «kortsiktig gatebruksplan» for Dronningens gate, Munkegata, Prinsens gate og Sandgata som skulle bidra til at metrobussen fikk best mulige kjøreforhold i disse gatene. Kommunen rekker ikke å lage en fullstendig gatebruksplan for Midtbyen før de nye bussene rulles ut. Derfor vil rådmannen lage en mer kortsiktig plan for de aktuelle gatene.

Formannskapet vedtok tirsdag å utsette saken og ber rådmannen sørge for at det kommer innspill til arbeidet med planen. En slikt vedtak er på sin plass. Utviklingen i Midtbyen skal styres av politikerne på bakgrunn av de faglige rådene som administrasjonen spiller inn. Beslutningene blir bedre dersom innspill fra byens innbyggere og næringslivet også tas med i prosessen.

LES OGSÅ: - Vi trenger ikke flere tabber i Midtbyen

Midtbyen og byutvikling engasjerer hele byen. Det er nødvendig å gjøre de riktige vedtakene som både sørger for at bussene kommer raskest mulig frem, samtidig som området oppleves tilgjengelig og attraktivt. Da politikerne tok stilling til spørsmålet om å gjøre Olav Tryggvasons gate om til miljøgate, ble planen om å stenge Bakke bru for gjennomkjøring med privatbiler droppet. Det ble gjort etter innspill fra næringslivet.

I juni vedtok formannskapet at næringslivet skal høres i alle relevante saker og ikke bare informeres. Det prinsippet må følges også når rådmannen lager kortsiktige planer for hvor bilene skal kunne kjøre.

På forsiden nå