Adresseavisen mener

En dugnad for de aller svakeste

Søndag er det igjen tid for NRKs TV-aksjon. Siden 1974 har vi stilt opp på denne store norske dugnaden. Det må vi fortsette med.

Kirkens Bymisjon og aksjonen «Mindre alene sammen» er mottaker av pengene som samles inn i årets TV-aksjon. Når bøssebærerne banker på bør de møtes med en åpen dør og lommebok, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon, målt i forhold til folketallet. Den årlige dugnaden gir hver og en av oss mulighet til å bidra til å skape et løft for en organisasjon som driver viktig arbeid, både her hjemme og i utlandet.

Ved årets aksjon skal inntektene gå til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for de svakeste og de som blir stående på utsiden.

Hvert år avgjør NRK hvilken organisasjon som skal få pengene fra TV-aksjonen. I over 40 år, siden 1974, har denne innsamlingsaksjonen bidratt til å sikre penger til ulike organisasjoner og prosjekter som har hjulpet mange, både i Norge og i utlandet. I 2014 ble det satt innsamlingsrekord målt i rene kroner. Da bidro det norske folk med 250 millioner kroner til Kirkens Nødhjelp. Justert etter kroneverdi var det aksjonen i 1980 som ga mest penger. Da fikk Kreftforeningen et beløp som i dag tilsvarer 294 millioner kroner.

Årets mottaker, Kirkens Bymisjon, gjør et viktig arbeid blant fattige og de som mangler et sted å bo. I Trondheim har bymisjonen rundt 1000 frivillige og driver en rekke prosjekter for å bistå de som trenger det. Bymisjonen i Trondheim hjelper mennesker tilbake til arbeidslivet, gir støtte til mennesker i krise, hjelper mennesker uten bolig og driver flere prosjekter som gir hjelp og støtte til asylsøkere og rusmisbrukere. Åpen kirke i Vår Frue kirke er også et tilbud som er blitt viktig for mange. Dette arbeidet fortjener vår støtte og våre penger.

På søndag har rundt 100 000 bøssebærere som mål å besøke samtlige av husstander. Takket være engasjerte enkeltpersoner, bedrifter og lag og organisasjoner har TV-aksjonen blitt et unikt eksempel på hva vi får til når vi samler gode krefter til en nasjonal dugnad. Når bøssebærerne søndag banker på, bør vi møte dem med en åpen dør og en åpen lommebok.

På forsiden nå